Bel  ·  Eng  ·  Rus   |    Только текст  |   НАНБ в Facebook НАНБ в Vkontakte НАНБ в Telegram НАНБ в Viber НАНБ в Twitter НАНБ в Instagram НАНБ в Youtube НАНБ в LinkedIn НАНБ в SlideShare rss-лента новостей Написать письмо 
   
НАН Беларуси on-lineМагистратура НАН Беларуси
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь
Официальный интернет-сайт Совета Министров Республики Беларусь
Перечень административных процедур, выполняемых НАН Беларуси и ее организациями
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Интернет-портал Молодёжь Беларуси
Газета Навука
Журнал Наука и инновации
Республиканский Центр Трансфера Технологий
Республиканский Центр Трансфера Технологий
Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь»

Лауреаты премий НАН Беларуси 1993 года

Главная страница / Деятельность академии / Премии академии / Лауреаты премий 1993 г.

Лаўрэаты прэмій 1993 г. за лепшую навуковую работу

  Д-р фіз.-мат. навук Ягораў А.Дз., д-р фiз.-мат. навук Сабалеўскі П.І., чл.-кар. Яновiч Л.А.

За цыкл работ "Прыблiжаныя метады кантынуальнага iнтэгравання".

  Д-р тэх. навук Дабралюбаў А.І.

За цыкл работ "Тэарэтычныя i эксперыментальныя работы па даследаванні бягучых хваль дэфармацыi ў цвёрдых, вадкiх i газападобных асяроддзях".

  Д-р тэх. навук Белы А.У., д-р тэх. навук Карпенка Г.Дз., д-р тэх. навук Мышкiн М.К.

За манаграфiю "Структура i метады фармiравання зносастойкiх паверхневых слаёў".

  Канд. тэх. навук Драгун У.Л., канд. тэх. навук Фiлатаў С.А.

За манаграфiю "Вылiчальная тэрмаграфiя: прымяненне ў медыцыне".

  Д-р геол.-мiнер. навук Махнач А.А.

За манаграфiю "Катагенез i падземныя воды".

  Акад. Салдатаў У.С.

За цыкл работ "Матэматычнае мадэлiраванне iонаабменных раўнавагаў".

  Чл.-кар. Борматаў У.Я., канд. бiял. навук Дубавец Н.І., канд. бiял. навук Шчарбакова Г.М.

За цыкл работ "Стварэнне i цытагенетычнае даследаванне 28-храмасомных пшанiчна-жытных гiбрыдаў".

  Канд. бiял. навук Нiкiфараў М.Я., канд. бiял. навук Ямiнскі Б.В., канд. бiял. навук Шляраў Л.П.

За манаграфiю "Птушкі Беларусi: даведнік-вызначальнiк гнёздаў i яек".

  Акад. Бiрыла М.В. (пасмяротна)

За цыкл работ па беларускай акцэнтуацыi, надрукаваных у 1978--1992 гг.

  Д-р фiлас. навук Майхровiч А.С.

За манаграфiю "Пошук сапраўднага быцця i чалавека. З гісторыі філасофіі і культуры Беларусі".


Лаўрэаты прэмій 1993 г. за лепшую навуковую работу маладых вучоных:

  Д-р тэх. навук Крот А.М.

За цыкл работ "Метады i алгарытмы лічбавай апрацоўкi сiгналаў для аналiзу i мадэлiравання дынамiчных сiстэм".

  Чабоцька І.С., Падвойскі Я.П.

За цыкл работ "Дыскрэтнае стахастычнае мадэлiраванне безгазавага гарэння".

  Канд. бiял. навук Ягуткiн Г.Г.

За цыкл работ "Структурна-функцыянальныя асаблівасці клетачных мембран у арганiзме пры старэннi пад уздзеяннем абпраменьвання i ва ўмовах эксперыментальнага пераддыябету".

  Канд. фiлал. навук Саверчанка І.В.

За манаграфiю "Старажытная паэзiя Беларусi (16 -- першая палова 17 стагоддзя)".


Лаўрэаты прэмій 1993 г. за лепшую навуковую работу студэнтаў:

  Лагуноўскі Дз.М., выпускнiк БДУ,

За цыкл работ "Выдзяленне i аналiз контурных прадстаўленняў паўтонавых відарысаў".

  Салаўёў І.П., студэнт ПДУ,

За праект "Аптымальнае праектаванне сасуда пад уздзеяннем унутранага ціску".

  Локаць І.П., студент БДУ,

За праект "Сiнтоны для аналагаў трамбаксану i гомааналагаў прастагландзiнаў на аснове дэгiдрацэтавой кiслаты i яе вытворных".

  Цынкевiч В.А., выпускнiк БДПУ,

За праект "Вызначальныя таблiцы жорсткакрылых сямейства Byrrhidae, Limnichidae і Mosodendridae фауны Беларусi

і Снiтко С.М., выпускнiк БДПУ,

За праект "Жорсткакрылыя надсямейства Cucujodae, што распаўсюджаны ў Белавежскай пушчы".

  Смiрноў А.С., выпускнiк ГрДУ,

За дыпломны праект "Рамантычная iронiя Гогаля".