Bel  ·  Eng  ·  Rus   |    Только текст  |   НАНБ в Facebook НАНБ в Vkontakte НАНБ в Telegram НАНБ в Viber НАНБ в Twitter НАНБ в Instagram НАНБ в Youtube НАНБ в LinkedIn НАНБ в SlideShare rss-лента новостей Написать письмо 
   
НАН Беларуси on-line90 лет НАН Беларуси
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь
Официальный интернет-сайт Совета Министров Республики Беларусь
Перечень административных процедур, выполняемых НАН Беларуси и ее организациями
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Интернет-портал Молодёжь Беларуси
Газета Навука
Журнал Наука и инновации
Республиканский Центр Трансфера Технологий

METRICIANA, 2003. Том 2

Главная страница / Издания академии / Научные бюллетени и сборники
METRICIANA, 2003. Том 2

METRICIANA
Исследования и материалы Метрики Великого Княжества Литовского

Published by Athenaeum, Minsk, Belarus

Том 2; 2003

Previous Journal Next

ЗМЕСТ

Па слядах першага тому. Слова ад рэдактара. С. 11-15

Гісторыя Метрыкі

Артурас ДУБОНІС
Праблемы Літоўскай Метрыкі: погляд з Вільнюса. С. 16-32

Публікацыя крыніцаў

Алег ДЗЯРНОВІЧ
Плач па Вялікім Княстве (да гісторыі транслітэрацыі Метрыкі ВКЛ у 1777--1780-х гадах). С. 33-54

Герман БРЭГЕР
Выпадак ужывання ненарматыўнай лексікі ў Метрыцы ВКЛ (Дакумент ураду Віленскага ваяводы за 1560 г.). С. 55-56

Дыпламатыка

Анна Л. ХОРОШКЕВИЧ
К изучению дипломатики Великого Княжества Литовского и внутренней и внешней политики Сигизмунда II Августа в первые годы Ливонской войны (“увяжчие листы” Книги записей 44 Литовской Метрики). С. 57-62

Алесь ГРУША
“Лісты” і “ўвяжчыя” Кнігі Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага 44 (1559--1566) (з нагоды артыкула Ганны Л. Харашкевіч “Да вывучэння дыпламатыкі Вялікага Княства Літоўскага ды ўнутраная і знешняя палітыка Жыгімонта II Аўгуста ў першыя гады Лівонскай вайны (“увяжчыя лісты” Кнігі запісаў 44 Літоўскай метрыкі)”). С. 63-69

Geometricus: Гістарычная геаграфія і картаграфія

Міхаіл Ф. СПІРЫДОНАЎ
Геаграфічны паказальнік -- каментарый да перапісу войска Вялікага Княства Літоўскага 1528 г. С. 70-131

Linguistica: Мова i Метрыка

Уладзімір СВЯЖЫНСКІ
Аб статусе беларускай і ўкраінскай моў у часы Вялікага Княства Літоўскага. С. 132-163

Бібліяграфія

Валеры С. МЯНЖЫНСКІ
Асноўныя публікацыі і даследчыя працы па Метрыцы ВКЛ у Беларусі за 1990--2001 гг. С. 164--181

Валеры С. МЯНЖЫНСКІ
Дакументы з Метрыкі ВКЛ у серыі кніг “Памяць” -- гісторыка--дакументальных хронік гарадоў і раёнаў Беларусі канца 80-х -- 90-х гг. XX ст. С. 183-203

Электронны архіў Метрыкі

Алег ЛІЦКЕВІЧ
Метрыка Вялікага Княства Літоўскага ў Інтэрнэце. С. 204-211

Галерэя метрыкантаў

Ліна АНУЖЫЦЕ
Канстанцінас Яблонскіс і Літоўская Метрыка. С. 212-223

Навіны, хроніка

Кнігі Метрыкі ВКЛ, апублікаваныя ў 1987--2003 гадах. С. 224-228

Актуальная праца па падрыхтоўцы кніг Метрыкі ВКЛ да друку. С. 229-231

Звесткі аб аўтарах. С. 232-234

Правілы для аўтараў. С. 235

Чытайце артыкулы анлайн

Top Previous Journal Next


Распрацавана і падтрымліваецца Мікалаем М. Касцюковічам. Апошняе абнаўленне: 16 верасня 2005 г.
Створана пры дапамозе Ігната І. Корсака
Капiрайт © 2001-2005 Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi
Капiрайт © 2003 Аддзел спецыяльных гiстарычных навук Інстытута гiсторыi НАНБ
Капiрайт © 2003 Athenaeum