Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ПРЫРОДАКАРЫСТАННЕ

Выдавец: ДНУ "Інстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 2079-3928
Выдаецца с 1996 г.
Выходзіць 2 разы ў год на рускай мове. Рэфераты на рускай і англійскай мовах
У 2018 г. ператвораны ў часопіс
Часопіс уключаны ў пералік ВАК
Часопіс размешчаны ў бібліяграфічнай базе дадзеных навуковага цытавання "Расійскі індэкс навуковага цытавання" (РИНЦ)

Галоўны рэдактар: С. А. Лысенка, доктар фіз.-мат. навук

Мэты і задачы:
У часопісе публікуюцца матэрыялы навуковых даследаванняў па трох навуковых накірунках:

  • геаграфічны;
  • геолага-мінералагічны;
  • тэхнічны (геатэхналогія; геаэкалогія)
  • Адрас рэдакцыі:
    вул. Ф. Скарыны, 10, 220114, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
    Электронны адрас: eco@ecology.basnet.by
    Тэлефон: +375 17 325-84-55, +375 17 215-24-13