Bel   ·  Eng   ·  Rus  |    Text only  |   NASB in Facebook NASB in Vkontakte NASB in Twitter NASB in Instagram NASB in Youtube NASB in LinkedIn NASB in SlideShare rss Mail 
   
The Official Internet Portal of the President of the Republic of Belarus
The Official Internet Site of the Council of Ministers of the Republic of Belarus
List of Administrative Procedures Carried out by NAS of Belarus and its Organizations
The national legal Internet portal of the Republic of Belarus
The Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus
Internet portal Youth of Belarus
Republican Center for Technology Transfer

Scientists of Belarus: Mikhail Uladzimiravich Myasnikovich (To the 60th anniversary)

Homepage / Publications / Scientific Journals

Scientists of Belarus: Mikhail Uladzimiravich Myasnikovich (To the 60th anniversary)

Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus
(Vestsi Natsiyanalnai Akademii Navuk Belarusi)
SERIES OF HUMANITARIAN SCIENCES

Published by The Belaruskaya Navuka Publishing House, Minsk, Republic of Belarus

Separate article from Number 2, 2010 (pp. 121--124)

Journal

SCIENTISTS OF BELARUS

Mikhail Uladzimiravich Myasnikovich (To the 60th anniversary).
Міхаіл Уладзіміравіч Мясніковіч (Да 60-годдзя з дня нараджэння)

M.U.Myasnikovich Вядомаму і аўтарытэтнаму грамадскаму, палітычнаму і дзяржаўнаму дзеячу Рэспублікі Беларусь, выдатнаму арганізатару тэарэтыку і практыку дзяржавабудаўніцтва і навукі, Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, члену Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, доктару эканамічных навук, прафесару, члену-карэспандэнту НАН Беларусі, ганароваму доктару Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта эканомікі і фінансаў Міхаілу Уладзіміравічу Мясніковічу 6 мая спаўняецца 60 гадоў.

Жыццёвы шлях Міхаіла Уладзіміравіча Мясніковіча цяжка назваць простым. Раскрыць і ўсебакова паказаць чалавека, яго багатую палітру жыццёвага лёсу заўсёды складана, а тым больш асобы рознабаковага таленту. Яго працоўная, грамадская дзейнасць выпала на бурныя і багатыя на грамадска-палітычныя падзеі 80-90-я гг. XX ст. У гэтай віхуры падзей Міхаіл Уладзіміравіч не проста выстаяў, выжыў, а захаваў грамадзянскую пазіцыю, не здрадзіў нацыянальным і дзяржаўным інтарэсам, пакінуў значны след у набыцці дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

Міхаіл Уладзіміравіч нарадзіўся ў 1950 г. у вёсцы Новы Сноў Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і. У 1967 г. з сярэбраным медалём закончыў Сноўскую сярэднюю школу, выявіўшы асаблівыя схільнасці да прадметаў прыродазнаўчага напрамку. Здольны вучань быў актыўным удзельнікам раённых і абласных алімпіяд па хіміі, фізіцы, матэматыцы. Гэта абумовіла яго выбар паступлення ў Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут, дзе дапытлівы юнак у 1967-1972 гг. не толькі набываў веды і авалодваў навыкамі па спецыяльнасці, але і развіваў і ўдасканальваў свой інтэлект у глыбокай аналітычнай працы над складанымі і супярэчлівымі праблемамі прафесійнай дзейнасці і грамадскага жыцця. За лепшую навукова-даследчую працу ён быў узнагароджаны ганаровай граматай і сярэбраным медалём Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Беларусі. Уменне выкарыстоўваць набыты жыццёвы вопыт дзеля спасціжэння глыбінных узаемасувязей прыродных, тэхнічных і сацыяльных працэсаў стане важнай рысай далейшай біяграфіі юбіляра. Чалавеказнаўчыя якасці і арганізатарскія здольнасці Міхаіла Уладзіміравіча набывалі тэарэтычнае ўзбагачэнне ў Мінскай вышэйшай партыйнай школе, якую ён закончыў з адзнакай у 1989 г.

Працоўную дзейнасць М.У. Мясніковіч пачаў інжынерам тэхнічнага аддзела дзяржаўнага праектнага інстытута "Мінскпраект". У 1973-1983 гг. ён займаў інжынерныя і кіруючыя пасады ў сістэме камунальнай гаспадаркі г. Мінска. На ўсіх працоўных месцах малады спецыяліст і кіраўнік сваю энергію і здольнасці аддаваў ажыццяўленню рэальных спраў. Імкнучыся да грунтоўнага вырашэння складаных праблем развіцця горада, ён знаходзіў варыянты аптымальных і гарманічных вытворчых дзеянняў. Паступова ў яго выпрацоўваліся асаблівасці высокага прафесіяналізму і кампетэнтнасці, фарміраваўся стыль эфектыўнага менеджара, складвалася добразычлівая, дэмакратычная манера адносін да людзей. У 1983-1984 гг. Міхаіл Уладзіміравіч працуе старшынёй выканаўчага камітэта Савецкага раённага Савета народных дэпутатаў г. Мінска, у 1984-1985 гг. - намеснікам старшыні выканаўчага камітэта Мінскага гарадскога Савета народных дэпутатаў, у 1985-1986 гг. - сакратаром Мінскага гаркама КП Беларусі, а ў 1986-1990 гг. - міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі БССР.

Талент М.У. Мясніковіча на поўную сілу раскрыўся на этапе найноўшай гісторыі Беларусі. У 1987 г. ён прызначаецца намеснікам Старшыні Савета Міністраў БССР - Старшынёй Дзяржаўнага камітэта БССР па эканоміцы і планаванні, а ў 1991 г. - першым намеснікам Старшыні Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. У складзе Урада Рэспублікі Беларусь Міхаіл Уладзіміравіч займаўся пытаннямі макраэканомікі, рэфармавання народнай гаспадаркі, узначальваў працу з міжнароднымі фінансава-эканамічнымі інстытутамі - быў прадстаўніком ад Рэспублікі Беларусь у Міжнародным валютным фондзе, Сусветным банку, Еўрапейскім банку рэканструкцыі і развіцця. М.У. Мясніковіч - аўтар канцэпцыі і праграмы гаспадарчага разліку і самафінансавання, якая была падтрымана камісіяй Савета Міністраў СССР. Як прыхільнік стварэння эфектыўнай нацыянальнай эканомікі кіраваў і асабіста актыўна ўдзельнічаў у распрацоўцы, забяспечваў прыняцце Вярхоўным Саветам XII склікання першай Праграмы пераходу Рэспублікі Беларусь да рыначнай эканомікі (1990), а таксама Праграмы па выхаду з крызісу (1994).

3 1994 г. М.У. Мясніковіч - намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, узначальвае працу ў знешнеэканамічнай і інвестыцыйнай сферах будаўніцтва, па развіцці транспарту, гандлю, камунікацый, жыллёва-камунальнай гаспадаркі.

Здольнасць бачыць найболыш перспектыўныя шляхі выхаду з складаных палітычных і сацыяльна-эканамічных сітуацый, утрымліваць сябе ў полі прадукцыйнага дыялогу розных падыходаў і думак па надзённых пытаннях развіцця гаспадарчага і дзяржаўнага будаўніцтва забяспечыла асобе Міхаіла Уладзіміравіча заслужаны і справядлівы аўтарытэт, павагу як у вышэйшых органах улады краіны, так і ў шырокім грамадскім асяроддзі, сярод простых людзей.

3 1995 па 2001 г. М.У. Мясніковіч працаваў кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пры яго непасрэдным удзеле была пабудавана ўстойлівая і эфектыўная "вертыкаль кіравання" дзяржаўным і гаспадарчым комплексам Беларусі. Вядомы яго уклад у структурнае фарміраванне дзяржаўнай палітыкі кіравання на шляху ўдасканалення дэмакратычных інстытутаў улады па аптымізацыі іх дзейнасці ва ўнутраным жыцці краіны і павышэнні прэстыжу дзяржавы на міжнароднай арэне.

На самых адказных дзяржаўных і гаспадарчых пасадах Міхаіл Уладзіміравіч праявіў сябе як кіраўнік, які валодае выдатнымі арганізатарскімі здольнасцямі, высокай працаздольнасцю, уменнем маштабна мысліць, хутка ацэньваць сітуацыю, знаходзіць нестандартныя рашэнні і забяспечваць іх выкананне з мінімальнымі стратамі духоўнага і інтэлектуальнага рэсурсу

У кастрычніку 2001 г. М.У. Мясніковіч прызначаецца на пасаду Прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (з кастрычніка 2004 г. - Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі). Варта заўважыць, што навука заўсёды была сферай яго асаблівай жыццёвай увагі. У 1994 г. Міхаіл Уладзіміравіч абараніў кандыдацкую дысертацыю "Умовы і фактары станаўлення рыначнай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь (палітыка-эканамічны аналіз)", а ў 1998 г. - доктарскую дысертацыю "Фінансава-прамысловыя групы і іх роля ў станаўленні рыначных адносін". У 2003 г. яму прысвойваецца вучонае званне прафесара, у 2008 г. - ганаровага доктара Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта эканомікі і фінансаў, а ў 2009 г. ён абраны членам-карэспандэнтам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Праца Міхаіла Уладзіміравіча ў вытворчасці, органах дзяржаўнага кіравання, тэарэтычнае асэнсаванне ім назапашанага вопыту на базе глыбокага вывучэння сучаснай эканамічнай тэорыі сфарміравалі яго як вучонага, здольнага не толькі генерыраваць новыя ідэі і канцэпцыі, але і арганізаваць практычную рэалізацыю навуковых падыходаў у кіраванні працэсамі сацыяльна-эканамічнага і навукова-інавацыйнага развіцця краіны, якія адпавядаюць рэальнаму стану сучасных навуковых падыходаў. У шырокае кола навуковых інтарэсаў М.У. Мясніковіча ўваходзяць тэарэтыка-метадалагічныя праблемы станаўлення і развіцця фінансава-прамысловых груп у пераходных эканоміках, а таксама распрацоўка новых канцэптуальных падыходаў да ўзаемадзеяння з транснацыянальнымі карпарацыямі ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі. Яму належыць шэраг фундаментальных даследаванняў, якія развіваюць тэорыю і метадалогію эканамічнай бяспекі дзяржавы. 3 яго імем звязаны навуковае абгрунтаванне прынцыпаў пабудовы нацыянальнай інавацыйнай сістэмы Рэспублікі Беларусь і практычная дзейнасць паяе стварэнні. Навуковыя працы М.У. Мясніковіча ў сферы транзітыўнай эканомікі, макраэканамічнага рэгулявання і інтэграцыйных працэсаў ляглі ў аснову сучасных уяўленняў пра заканамернасці развіцця сацыяльна арыентаванай мадэлі беларускай эканомікі.

Міхаіл Уладзіміравіч з'яўляецца аўтарам звыш 130 навуковых прац, у тым ліку 14 манаграфій і 4 вучэбных дапаможнікаў, якія шырока выкарыстоўваюцца ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ВНУ нашай краіны.

Глыбокі тэарэтычны аналіз пытанняў макраэканамічнага рэгулявання, вывучэнне вопыту і праблем прыватызацыі ў Рэспубліцы Беларусь дазволілі М.У. Мясніковічу распрацаваць і навукова абгрунтаваць метадалагічныя падыходы да фарміравання і ўдасканалення сістэмы кіравання эканомікай пераходнага перыяду, яе паслядоўнай інтэграцыі ў глабальныя сусветна-гаспадарчыя сувязі. Даследчык пераканаўча даказаў, што выхад з крызісу і далейшы рост беларускай эканомікі магчымы толькі на аснове праграмна-мэтавага метаду кіравання і канцэнтрацыі абмежаваных рэсурсаў па прыярытэтах з выкарыстаннем пераважна эканамічных інструментаў рэгулявання рынку пад кантролем і пры ўдзеле дзяржавы. Вынікі першага этапу гэтых даследаванняў былі абагульнены Міхаілам Уладзіміравічам у манаграфіі "Станаўленне рыначнай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь", якая выйшла ў 1994 г. Шэраг прапанаваных у працы метадалагічных рашэнняў застаецца актуальным для нашай дзяржавы і па сённяшні дзень.

У якасці асноўнай умовы эвалюцыі грамадства, дзяржавы і чалавека М.У. Мясніковіч разглядае распрацоўку комплекснай і доўгатэрміновай канцэпцыі развіцця беларускай эканомікі, якая ўключае сучасныя метады планавання і прагназавання. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам распрацаваны Комплексны прагноз навукова-тэхнічнага развіцця на перыяд да 2025 г., на аснове якога ў 2005 г. былі ўпершыню сфарміраваны і зацверджаны на дзяржаўным узроўні прыярытэты навуковай і навукова-тэхнічнай дзейнасці на 2006-2010 гг. Тэарэтычныя аспекты гэтай працы знайшлі адлюстраванне ў манаграфіі Міхаіла Уладзіміравіча "Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь: крыніцы і перспектывы ўстойлівага росту", выдадзенай у 2005 г.

Міхаіл Уладзіміравіч апублікаваў манаграфічныя даследаванні: "Фарміраванне фінансавапрамысловых груп у пераходных эканоміках (на прыкладзе Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі)" (1997), "Навуковыя асновы інавацыйнай дзейнасці" (2003), "Інавацыйная дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь: тэорыя і практыка" (2004), "Навука Беларусі на сучасным этапе: задачы і арганізацыя навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці" (у сааўтарстве) (2006), "Нацыянальная бяспека Рэспублікі Беларусь: прыярытэтныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага ўстойлівага інавацыйнага развіцця" (у сааўтарстве) (2006), "Саюзная дзяржава: стварэнне і перспектывы ўстойлівага развіцця" (2006) і інш.

Аналізуючы працэсы глабалізацыі, станаўлення ў сусветнай эканоміцы новых форм міжфірменнай кааперацыі і абвастрэння міжнароднай канкурэнцыі ў пачатку XXI ст., М.У. Мясніковіч прапаноўвае канцэпцыю пераходу беларускай эканомікі ад этапу стабілізацыі і экстэнсіўнага росту да якасна новай стратэгіі. Яе асноўныя элементы - інтэнсіўнае развіццё за кошт павышэння эфектыўнасці выкарыстання ўсіх відаў рэсурсаў, павышэнне ступені адкрытасці эканомікі і актыўнае ўключэнне беларускіх вытворцаў у арганізацыйныя, тэхналагічныя, фінансавыя і маркетынгавыя адносіны з кампаніямі-лідарамі сусветнай эканомікі.

Асноўныя намаганні па арганізацыі айчыннага навуковага працэсу М.У. Мясніковіч скіроўвае на правядзенне і каардынацыю прыкладных навуковых даследаванняў Дзякуючы ініцыятыўнай пазіцыі Міхаіла Уладзіміравіча створаны новыя комплексныя мэтавыя праграмы навуковых даследаванняў, накіраваныя на ўкараненне ў вытворчасць перадавых тэхналагічных працэсаў, навукаёмістай, канкурэнтаздольнай на сусветных рынках прадукцыі, фарміраванне перспектыўных навуковых напрамкаў, павышэнне эфектыўнасці інавацыйнай дзейнасці, стварэнне сучаснага грамадства з апорай на ўласны навукова-тэхнічны патэнцыял, развіццё міжнароднага абмену ў навуковай сферы, прыцягненне таленавітай моладзі ў навуку, падрыхтоўку навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі і інш.

За час працы М.У. Мясніковіча на пасадзе Старшыні Прэзідыума Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, якая гістарычна з'яўляецца буйнейшым навуковым цэнтрам краіны, набыла дадатковыя якасці і стала важнейшым элементам нацыянальнай інавацыйнай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

М.У. Мясніковіч выступіў ініцыятарам і непасрэдным арганізатарам Першага з'езда вучоных Рэспублікі Беларусь, які адбыўся 1-2 лістапада 2007 г. у г. Мінску. Сёння можна канстатаваць, што гэта падзея, без пераболыпання, стала эпахальнай з'явай у гісторыі беларускай навукі, актывізавала намаганні айчыннай навуковай супольнасці ў сацыяльна-эканамічным і палітычным жыцці. У рабоце з'езда вучоных прыняў удзел Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка. На маштабным навуковым форуме, які не мае аналагаў у гісторыі Беларусі і болышасці краін СНД, была выпрацавана цэласная сістэма мер, накіраваных на фарміраванне ў краіне эканомікі ведаў. Галоўнай тэмай выступления на Першым з'ездзе вучоных Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі "Стратэгія будучыні", асноўнага даклада Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі М.У. Мясніковіча "Навука - прагрэсу краіны", выступленняў дэлегатаў, удзельнікаў і гасцей з'езда стала абмеркаванне месца і ролі беларускіх вучоных у мадэрнізацыі нацыянальнай эканомікі, пытанняў павышэння эфектыўнасці навуковай дзейнасці і фарміравання нацыянальнай інавацыйнай сістэмы.

Міхаіл Уладзіміравіч у гушчы навуковага жыцця не толькі нашай краіны, але і далёкага замежжа. Ён часта выступае на міжнародных кангрэсах і сімпозіумах. Даклады і паведамленні М.У. Мясніковіча адрозніваюцца грунтоўнасцю, глыбінёй навуковага асэнсавання, актуальнасцю поглядаў на стан сучаснага развіцця навукі, яе ролі ў развіцці грамадства. Толькі ў апошні час ён выступіў на міжнароднай канферэнцыі для краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы "Навука і палітыка ў сферы адукацыі" (Малдова), Лонданскім эканамічным форуме (Вялікая Брытанія), міжнароднай навуковай канферэнцыі "Навука ў Балтыйскім рэгіёне: дасягненні і перспектывы супрацоўніцтва" (Літва), міжнароднай навуковай канферэнцыі "Праблемы прагназавання і дзяржаўнага рэгулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця" (Беларусь) і інш.

М.У. Мясніковіч з'яўляецца старшынёй міжведамаснай камісіі па бяспецы ў эканамічнай сферы пры Савеце Бяспекі Рэспублікі Беларусь, старшынёй Нацыянальнага савета па космасу пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, намеснікам старшыні Камісіі па пытаннях дзяржаўнай навукова-тэхнічнай палітыкі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, намеснікам старшыні міжведамаснай камісіі па пытаннях інфарматызацыі ў Рэспубліцы Беларусь, намеснікам старшыні міжведамаснай камісіі па разглядзе кандыдатур для прызначэння стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым вучоным, старшынёй падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі, намеснікам старшыні Камітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь, старшынёй Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях і інш.

Пачэсная праца Міхаіла Уладзіміравіча Мясніковіча высока ацэнена кіраўніцтвам нашай дзяржавы. Ён узнагароджаны ордэнам "Знак Пашаны", ордэнам Айчыны III ступені, медалямі, ганаровымі граматамі Урада і Парламента Рэспублікі Беларусь, адзначаны трыма падзякамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. За вялікі ўклад у развіццё расійска-беларускага супрацоўніцтва і далейшае збліжэнне народаў Расіі і Беларусі ў 2009 г. М.У. Мясніковіч узнагароджаны ордэнам Дружбы Расійскай Федэрацыі.

Вучоныя Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі горача віншуюць паважанага Міхаіла Уладзіміравіча з юбілеем і жадаюць яму моцнага здароўя, шчасця ў жыцці, далейшых поспехаў у навуковай, навукова-арганізацыйнай і дзяржаўнай дзейнасці на карысць нашай Беларусі і яе народа.

Бюро Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Journal Top

Homepage / Publications / Scientific Journals / Back to Top of Page


Designed and maintained by Dr. Nikolai N. Kostyukovich. Last updated: July 29, 2010
Created with assistance of Mrs. Lyudmila V. Smolentseva
Copyright © 2010 The National Academy of Sciences of Belarus
Copyright © 2010 The Belaruskaya Navuka Publishing House