National Academy of Sciences of Belarus

Премии Национальной академии наук Беларуси

Лаўрэаты прэмій 1993 г. за лепшую навуковую работу

Д-р фіз.-мат. навук Ягораў А.Дз., д-р фiз.-мат. навук Сабалеўскі П.І., чл.-кар. Яновiч Л.А.
 • За цыкл работ "Прыблiжаныя метады кантынуальнага iнтэгравання".
Д-р тэх. навук Дабралюбаў А.І.
 • За цыкл работ "Тэарэтычныя i эксперыментальныя работы па даследаванні бягучых хваль дэфармацыi ў цвёрдых, вадкiх i газападобных асяроддзях".
Д-р тэх. навук Белы А.У., д-р тэх. навук Карпенка Г.Дз., д-р тэх. навук Мышкiн М.К.
 • За манаграфiю "Структура i метады фармiравання зносастойкiх паверхневых слаёў".
Канд. тэх. навук Драгун У.Л., канд. тэх. навук Фiлатаў С.А.
 • За манаграфiю "Вылiчальная тэрмаграфiя: прымяненне ў медыцыне".
Д-р геол.-мiнер. навук Махнач А.А.
 • За манаграфiю "Катагенез i падземныя воды".
Акад. Салдатаў У.С.
 • За цыкл работ "Матэматычнае мадэлiраванне iонаабменных раўнавагаў".
Чл.-кар. Борматаў У.Я., канд. бiял. навук Дубавец Н.І., канд. бiял. навук Шчарбакова Г.М.
 • За цыкл работ "Стварэнне i цытагенетычнае даследаванне 28-храмасомных пшанiчна-жытных гiбрыдаў".
Канд. бiял. навук Нiкiфараў М.Я., канд. бiял. навук Ямiнскі Б.В., канд. бiял. навук Шляраў Л.П.
 • За манаграфiю "Птушкі Беларусi: даведнік-вызначальнiк гнёздаў i яек".
Акад. Бiрыла М.В. (пасмяротна)
 • За цыкл работ па беларускай акцэнтуацыi, надрукаваных у 1978--1992 гг.
Д-р фiлас. навук Майхровiч А.С.
 • За манаграфiю "Пошук сапраўднага быцця i чалавека. З гісторыі філасофіі і культуры Беларусі".

Лаўрэаты прэмій 1993 г. за лепшую навуковую работу маладых вучоных

Д-р тэх. навук Крот А.М.
 • За цыкл работ "Метады i алгарытмы лічбавай апрацоўкi сiгналаў для аналiзу i мадэлiравання дынамiчных сiстэм".
Чабоцька І.С., Падвойскі Я.П.
 • За цыкл работ "Дыскрэтнае стахастычнае мадэлiраванне безгазавага гарэння".
Канд. бiял. навук Ягуткiн Г.Г.
 • За цыкл работ "Структурна-функцыянальныя асаблівасці клетачных мембран у арганiзме пры старэннi пад уздзеяннем абпраменьвання i ва ўмовах эксперыментальнага пераддыябету".
Канд. фiлал. навук Саверчанка І.В.
 • За манаграфiю "Старажытная паэзiя Беларусi (16 -- першая палова 17 стагоддзя)".

Лаўрэаты прэмій 1993 г. за лепшую навуковую работу студэнтаў

Лагуноўскі Дз.М., выпускнiк БДУ
 • За цыкл работ "Выдзяленне i аналiз контурных прадстаўленняў паўтонавых відарысаў".
Салаўёў І.П., студэнт ПДУ
 • За праект "Аптымальнае праектаванне сасуда пад уздзеяннем унутранага ціску".
Локаць І.П., студент БДУ
 • За праект "Сiнтоны для аналагаў трамбаксану i гомааналагаў прастагландзiнаў на аснове дэгiдрацэтавой кiслаты i яе вытворных".
Цынкевiч В.А., выпускнiк БДПУ
 • За праект "Вызначальныя таблiцы жорсткакрылых сямейства Byrrhidae, Limnichidae і Mosodendridae фауны Беларусi.
Снiтко С.М., выпускнiк БДПУ
 • За праект "Жорсткакрылыя надсямейства Cucujodae, што распаўсюджаны ў Белавежскай пушчы".
Смiрноў А.С., выпускнiк ГрДУ
 • За дыпломны праект "Рамантычная iронiя Гогаля".