Национальная академия наук Беларуси

Главная страница / Деятельность академии / Премии академии / Лауреаты премий 1997 г.

Лаўрэаты прэмій 1997 г. за лепшую навуковую работу:

Навуменка Іван Якаўлевіч, Інстытут літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі

За цыкл манаграфiй "Ад сумарнага, збіральнага героя да героя iндывiдуальна-псiхалагiчнага у беларускай літаратуры XIX -- пачатку XX стагоддзяў ".

Крыўко Мiкалай Нілавіч, Суднiк Мiхаiл Раманавіч (пасмяротна), Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі

За Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы.

Панкоў Аляксандр Альбертавіч, Гомельскі дзяржаўны політэхнічны інстытут імя П.А.Сухога

За цыкл артыкулаў "Пошук новых часціц i ўзаемадзеянняў на лептонных i адронных калайдэрах".

Самсон Андрэй Мiхайлавiч (пасмяротна), Катомцава Людміла Аляксееўна, Лойка Наталля Аляксандраўна, Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава НАН Беларусі

За цыкл работ "Рэгулярныя i хаатычныя структуры ў квантавай электроніцы i оптыцы".

Багінскі Уладзiмiр Фелiксавiч, Ясімчык Леанід Дзмітрыевіч, Інстытут лесу НАН Беларусі

За манаграфію "Лесакарыстанне ў Беларусi".

Сяргейчык Святлана Аляксандраўна, Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі

За цыкл работ "Эколага-фiзiялагiчная ацэнка ўплыву забруджвальнікаў атмасферы на расліны, распрацоўка навуковых асноў фітакантролю забруджвання навакольнага асяроддзя i яго аптымiзацыi сродкамi азелянення гарадоў i прамысловых цэнтраў Беларусі".

Карпуць Іван Мацвеевіч, Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны

За цыкл манаграфій "Вывучэнне заканамернасцей фармiравання імуннага статусу, выяўленне механiзмаў развіцця імунапаталогіі ў жывёл, стварэнне прэпаратаў для дыягнастычных, лячэбных i прафілактычных мэт".

Шанько Георгій Георгіевіч, Беларускі інстытут удасканалення ўрачоў

За цыкл работ "Ранняя дыягностыка i лячэнне пагражальных па эпілепсіі станаў у дзяцей".

Логінаў Уладзiмiр Фёдаравіч, Інстытут праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў і экалогіі НАН Беларусі

За цыкл работ "Даследаванні прычын i вынiкаў кліматычных змяненняў у глабальным i рэгіянальным маштабах".

Канішчаў Вiктар Сцяпанавiч, Інстытут геалагічных навук НАН Беларусі

За цыкл работ "Тэктоніка абласцей галакінезу старажытных платформ".

Севяранін Віталій Сцяпанавіч, Брэсцкі дзяржаўны політэхнічны інстытут

За цыкл артыкулаў "Пульсуючае гарэнне".

Белявін Клiменцiй Яўгенавiч, Мiнько Дзмiтрый Вацлававіч, Шэлег Валерый Канстанцінавіч, Навукова-даследчы інстытут парашковай металургіі Беларускага дзяржаўнага навукова-вытворчага канцэрна парашковай металургіі

За манаграфію "Тэорыя i практыка электраiмпульснага спякання порыстых парашковых матэрыялаў".


Лаўрэаты прэмій 1997 г. за лепшую навуковую работу маладых вучоных:

Багніч Сяргей Анатольевіч, Інстытут малекулярнай і атамнай фізікі НАН Беларусі

За цыкл артыкулаў "Дынаміка трыплетных узбуджэнняў складаных малекул у цвёрдых матрыцах".

Каваленка Алена Іосiфаўна, Беларускі дзяржаўны універсітэт

За цыкл артыкулаў "Выкарыстанне бiяфiзiчных метадаў для выяўлення функцыянальнага стану нейтрафілаў чалавека ў норме i пры паталогіі".

Дзямiдчык Вадзiм Вiктаравiч, Беларускі дзяржаўны універсітэт

За цыкл артыкулаў "Даследаванне механiзмаў першаснага таксічнага ўплыву цяжкіх металаў на раслiнную клетку".

Сакалоўскі Сяргей Генадзьевіч, Інстытут фотабіялогіі НАН Беларусі

За цыкл артыкулаў "Мембранныя i ўнутрыклетачныя механізмы фітахром-залежнай транслакацыi iонаў кальцыю ў расліннай клетцы".


Лаўрэаты прэмій 1997 г. за лепшую студэнцкую навуковую работу:

Александровіч Марыя Алегаўна, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка

За работу "Узаемасувязь узроўню развіцця агульных здольнасцей старшых дашкольнiкаў з аб'ектыўнасцю самаацэнкi".

Чорствы Андрэй Георгіевіч, Беларускі дзяржаўны універсітэт

За работу "Дуальна-інварыянтная фармулiроўка ўраўненняў N=2 суперсіметрыі".

Гладкіх Аляксей Мiкалаевiч, Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі

За работу "Даследаванне сістэм дыферэнцыяльных ўраўненняў лiчбава-аналiтычнымi метадамі".

Шчукін Дзмiтрый Георгiевiч, Беларускі дзяржаўны універсітэт

За работу "Электракаталітычныя ўласцівасці поліаніліну".

Шымко Вольга Уладзiмiраўна, Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны

За работу "Прафілактыка лёгачнай формы пастэрэлёзу ў маладняка буйной рагатай жывёлы на прамысловым комплексе".

Кавалёў Аляксандр Валер'евіч, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Фр.Скарыны

За даследаванне "Кантактнае сканiраванне паверхнi".