Национальная академия наук Беларуси

Премии Национальной академии наук Беларуси

Лаўрэаты прэмій 1997 г. за лепшую навуковую работу

Навуменка І.Я., Інстытут літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі
 • За цыкл манаграфiй "Ад сумарнага, збіральнага героя да героя iндывiдуальна-псiхалагiчнага у беларускай літаратуры XIX -- пачатку XX стагоддзяў".
Крыўко М.Н., Суднiк М.Р. (пасмяротна), Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі
 • За Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы.
Панкоў А.А., Гомельскі дзяржаўны політэхнічны інстытут імя П.А.Сухога
 • За цыкл артыкулаў "Пошук новых часціц i ўзаемадзеянняў на лептонных i адронных калайдэрах".
Самсон А.М. (пасмяротна), Катомцава Л.А., Лойка Н.А., Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Рэгулярныя i хаатычныя структуры ў квантавай электроніцы i оптыцы".
Багінскі У.Ф., Ясімчык Л.Д., Інстытут лесу НАН Беларусі
 • За манаграфію "Лесакарыстанне ў Беларусi".
Сяргейчык С.А., Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Эколага-фiзiялагiчная ацэнка ўплыву забруджвальнікаў атмасферы на расліны, распрацоўка навуковых асноў фітакантролю забруджвання навакольнага асяроддзя i яго аптымiзацыi сродкамi азелянення гарадоў i прамысловых цэнтраў Беларусі".
Карпуць І.М., Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны
 • За цыкл манаграфій "Вывучэнне заканамернасцей фармiравання імуннага статусу, выяўленне механiзмаў развіцця імунапаталогіі ў жывёл, стварэнне прэпаратаў для дыягнастычных, лячэбных i прафілактычных мэт".
Шанько Г.Г., Беларускі інстытут удасканалення ўрачоў
 • За цыкл работ "Ранняя дыягностыка i лячэнне пагражальных па эпілепсіі станаў у дзяцей".
Логінаў У.Ф., Інстытут праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў і экалогіі НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Даследаванні прычын i вынiкаў кліматычных змяненняў у глабальным i рэгіянальным маштабах".
Канішчаў В.С., Інстытут геалагічных навук НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Тэктоніка абласцей галакінезу старажытных платформ".
Севяранін В.С., Брэсцкі дзяржаўны політэхнічны інстытут
 • За цыкл артыкулаў "Пульсуючае гарэнне".
Белявін К.Я., Мiнько Д.В., Шэлег В.К., Навукова-даследчы інстытут парашковай металургіі Беларускага дзяржаўнага навукова-вытворчага канцэрна парашковай металургіі
 • За манаграфію "Тэорыя i практыка электраiмпульснага спякання порыстых парашковых матэрыялаў".

Лаўрэаты прэмій 1997 г. за лепшую навуковую работу маладых вучоных

Багніч С.А., Інстытут малекулярнай і атамнай фізікі НАН Беларусі
 • За цыкл артыкулаў "Дынаміка трыплетных узбуджэнняў складаных малекул у цвёрдых матрыцах".
Каваленка А.І., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл артыкулаў "Выкарыстанне бiяфiзiчных метадаў для выяўлення функцыянальнага стану нейтрафілаў чалавека ў норме i пры паталогіі".
Дзямiдчык В.В., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл артыкулаў "Даследаванне механiзмаў першаснага таксічнага ўплыву цяжкіх металаў на раслiнную клетку".
Сакалоўскі С.Г., Інстытут фотабіялогіі НАН Беларусі
 • За цыкл артыкулаў "Мембранныя i ўнутрыклетачныя механізмы фітахром-залежнай транслакацыi iонаў кальцыю ў расліннай клетцы".

Лаўрэаты прэмій 1997 г. за лепшую навуковую работу студэнтаў

Александровіч М.А., Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка
 • За работу "Узаемасувязь узроўню развіцця агульных здольнасцей старшых дашкольнiкаў з аб'ектыўнасцю самаацэнкi".
Чорствы А.Г., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За работу "Дуальна-інварыянтная фармулiроўка ўраўненняў N=2 суперсіметрыі".
Гладкіх А.М., Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі
 • За работу "Даследаванне сістэм дыферэнцыяльных ўраўненняў лiчбава-аналiтычнымi метадамі".
Шчукін Д.Г., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За работу "Электракаталітычныя ўласцівасці поліаніліну".
Шымко В.У., Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны
 • За работу "Прафілактыка лёгачнай формы пастэрэлёзу ў маладняка буйной рагатай жывёлы на прамысловым комплексе".
Кавалёў А.В., Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Фр.Скарыны
 • За даследаванне "Кантактнае сканiраванне паверхнi".