Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Органы кіравання

Дзейнасць Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ажыццяўляецца на аснове спалучэння адзінаначалля і калегіяльнасці разгляду і вырашэння пытанняў органамі кіравання Акадэміі навук з персанальнай адказнасцю іх членаў за правядзенне ў жыццё прынятых рашэнняў і стан спраў на даручаных участках работы.
Органамі кіравання НАН Беларусі з'яўляюцца Агульны сход, Прэзідыум і Бюро Прэзідыума Акадэміі навук.

Органы кіравання

Вышэйшы калегіяльны орган кіравання Акадэміі навук – Агульны сход Акадэміі навук, членамі якога з'яўляюцца: Старшыня Прэзідыума Акадэміі навук; членрэзідыума Акадэміі навук; акадэмікі і члены-карэспандэнты; кіраўнікі навуковых арганізацый, падпарадкаваных Акадэміі навук; прадстаўнікі навуковых арганізацый, падпарадкаваных Акадэміі навук, якія выбіраюцца навукоўцамі (навукова-тэхнічнымі) саветамі дадзеных арганізацый таемным галасаваннем тэрмінам на 5 гадоў з правам адклікання і замены, а таксама прадстаўнікі навуковых арганізацый міністэрстваў, іншых рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі (да 20% членаў Агульнага сходу), якія выбіраюцца таемным галасаваннем навукоўцамі саветаў названых арганізацый Рэспублікі Беларусь тэрмінам на 5 гадоў з правам адклікання і замены.

Сессія Агульнага сходу Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
(25 красавіка 2019 г.)

Агульны сход Акадэміі навук, сесіі якога склікаюцца Прэзідыумам НАН Беларусі два разы ў год, разглядае пытанні развіцця навукі і навукова-тэхнічнага прагрэсу, прыярытэтныя напрамкі фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак у Рэспубліцы Беларусь, сцвярджае канцэпцыі і доўгатэрміновыя прагнозы развіцця навукі, прымае рашэнні па пытаннях арганізацыі і каардынацыі фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак, абірае ва ўстаноўленым парадку членаў Акадэміі навук; прымае ў межах сваёй кампетэнцыі пастановы Акадэміі навук, рашэнні аб адукацыі, рэарганізацыі і скасаванні аддзяленняў навук і рэгіянальных філіялаў Акадэміі навук, сцвярджае штогадовыя справаздачы аб дзейнасці Акадэміі навук, Рэгламент агульнага сходу НАН Беларусі, палажэнні аб аддзяленнях НАН Беларусі і аб выбарах членаў НАН Беларусі, прымае Статут Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а таксама змяненні і дапаўненні да яго для наступнага ўнясення ва ўстаноўленым парадку на зацвярджэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Рашэнні агульнага сходу НАН Беларусі абавязковыя для выканання Прэзідыумам Акадэміі навук і Бюро Прэзідыума НАН Беларусі, Старшынёй Прэзідыума НАН Беларусі, навуковымі арганізацыямі і іншымі юрыдычнымі асобамі, падпарадкаванымі НАН Беларусі, а па пытаннях арганізацыі і каардынацыі фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак – усімі суб'ектамі навуковай дзейнасці Рэспублікі Беларусь.

Прэзідыум Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – калегіяльны орган кіравання Акадэміі навук, які падсправаздачны Агульнаму сходу Акадэміі навук і забяспечвае выкананне яго рашэнняў. Прэзідыум Акадэміі навук узначальвае Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі. Склад Прэзідыума Акадэміі навук фарміруецца з навуковых работнікаў НАН Беларусі, устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, і навуковых арганізацый, а таксама кіраўнікоў дзяржаўных органаў і вядучых спецыялістаў галін эканомікі.

Колькасны і персанальны склад Прэзідыума Акадэміі навук зацвярджаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Прэзідыума Акадэміі навук, узгодненаму з Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. У склад Прэзідыума Акадэміі навук уваходзіць па пасадзе галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук. Намеснікі Старшыні Прэзідыума Акадэміі навук і галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук назначаюцца на пасады і вызваляюцца ад пасад Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Выканаўчым органам Прэзідыума Акадэміі навук з'яўляецца Бюро Прэзідыума Акадэміі навук, якое ажыццяўляе ў межах сваёй кампетэнцыі аператыўнае вырашэнне навуковых і навукова-арганізацыйных пытанняў Акадэміі навук. У склад Бюро Прэзідыума Акадэміі навук уваходзяць Старшыня прэзідыума Акадэміі навук, намеснікі Старшыні Прэзідыума Акадэміі навук і галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук.

Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч

Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі
Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч

Доктар эканамічных навук, акадэмік

Чыжык Сяргей Антонавіч

Першы намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Чыжык Сяргей Антонавіч

Доктар тэхнічных навук, акадэмік

Казакевіч Пётр Пятровіч

Намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Казакевіч Пётр Пятровіч

Доктар тэхнічных навук, член-карэспандэнт

Кільчэўскі Аляксандр Уладзіміравіч

Намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Кільчэўскі Аляксандр Уладзіміравіч

Доктар біялагічных навук, акадэмік

Гурскі Васіль Леанідавіч

Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
Гурскі Васіль Леанідавіч

Доктар эканамічных навук, дацэнт

Члены Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Азаранка Ўладзімір Вітальевіч

акадэмік-сакратар Аддзялення аграрных навук
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Баранаў Алег Юр’евіч

акадэмік-сакратар Аддзялення біялагічных навук
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Богдан Васіль Генрыхавіч

акадэмік-сакратар Аддзялення медыцынскіх навук
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Гапоненка Сяргей Васільевіч

дырэктар выканаўчай дырэкцыі Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў

Гігін Вадзім Францавіч

старшыня праўлення рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання "Беларускае таварыства "Веды"

Гучок Аляксандр Яўгенавіч

Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камісіі
Рэспублікі Беларусь

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч

рэктар Акадэміі кіравання
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Іванец Андрэй Іванавіч

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч

акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Рагачоў Аляксандр Аляксандравіч

дырэктар дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут хіміі
новых матэрыялаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Рыжанкоў Максім Уладзіміравіч

Першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

Шлычкоў Сяргей Уладзіміравіч

Старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь

Шумілін Аляксандр Генадзевіч

акадэмік-сакратар акадэмік-сакратар Аддзялення фізікі,
матэматыкі і інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Шчарбакоў Сяргей Сяргеевіч

акадэмік-сакратар Аддзялення фізіка-тэхнічных навук
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч

намеснік дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч

Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі
Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч

Доктар эканамічных навук, акадэмік

Чыжык Сяргей Антонавіч

Першы намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Чыжык Сяргей Антонавіч

Доктар тэхнічных навук, акадэмік

Казакевіч Пётр Пятровіч

Намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Казакевіч Пётр Пятровіч

Доктар тэхнічных навук, член-карэспандэнт

Кільчэўскі Аляксандр Уладзіміравіч

Намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі
Кільчэўскі Аляксандр Уладзіміравіч

Доктар біялагічных навук, акадэмік

Гурскі Васіль Леанідавіч

Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
Гурскі Васіль Леанідавіч

Доктар эканамічных навук, дацэнт