Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Савет маладых вучоных

Савет маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – пастаянна дзеючы грамадскі орган пры Прэзідыуме Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Саветы маладых вучоных створаны пры арганізацыях і Прэзідыуме НАН Беларусі з мэтай павышэння ўдзелу маладых вучоных у развіцці навуковага патэнцыялу Акадэміі, пераадолення негатыўных тэндэнцый ва ўзроставай структуры навуковых кадраў, фарміраванні навуковай палітыкі і інтэграцыі навукі і адукацыі.

Савет маладых вучоных

Гістарычная даведка Савета маладых вучоных НАН Беларусі


Бюро аспірантаў

Правамерна казаць пра тое, што інстытуалізацыя дзейнасці акадэмічнай моладзі пачалася з першых гадоў існавання Беларускай акадэміі навук (БАН). У сакавіку 1929 г. было створана Бюро аспірантаў – калегіяльны орган, у які ўваходзілі саіскальнікі вучоных ступеняў. Менавіта з гэтага моманту бярэ пачатак гісторыя Савета маладых вучоных (а не з 1965 г. як лічылася раней). Першым дакументальна пацверджаным старшынёй дадзенага Бюро з'яўляецца аспірант па прозвішчы Бобрык (імя і імя па бацьку невядомыя). Бюро праводзіла вялікую работу па падрыхтоўцы маладых навуковых кадраў.

Совет молодежи стал одним из первых на территории СССР. Так, в протоколе общего собрания от 21 октября 1929 г. отмечено: "Тав. Бобрык паведамляе, што наша Бюро выклікала на сац. спаборніцтва Бюро асьпірантаў Акадэміі Навук СССР, але гэты выклік пакуль што не прыняты таму, што там яшчэ не арганізавана Бюро".

Ужо з 1931 г. у сістэме БАН дзейнічаў Інстытут аспірантуры. У асяроддзі акадэмічнай моладзі зараджаліся шматлікія ініцыятывы і будучыя мэтры айчыннай навукі.

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікаў востра стаяла пытанне не толькі аднаўлення матэрыяльнай базы Акадэміі навук, але і папаўнення яе кадравага складу. Гэтая праблема была адной з цэнтральных у акадэмічнай дзейнасці камсамольскай арганізацыі.

У руля Савета

Па прапанове Камітэта камсамола і ў адпаведнасці з пастановай Прэзідыума ад 20 лістапада 1965 г. быў створаны Савет маладых вучоных АН БССР. Першым яго старшынёй стаў супрацоўнік Інстытута фізікі Уладзімір Рубанаў.

Камітэт камсамола і Савет маладых вучоных у 1966 г. прапанаваў праводзіць штогадовы агляд-конкурс работ маладых вучоных. Арганізатарамі выступалі: Прэзідыум, партком, камітэт камсамола і С. Менавіта гэтыя органы да пачатку 1990-х гадоў вызначалі маладзёжную палітыку ў АН БССР.

Пры Цэнтральным камітэце ЛКСМБ дзейнічаў агульнарэспубліканскі Савет маладых вучоных. Яго старшынёй доўгія гады з'яўляўся Уладзімір Спрынджук (член-карэспандэнт АН БССР).

Актыўную дзейнасць на працягу 1960 – 1970 гадоў у маладзёжным руху праявілі вядомыя вучоныя АН БССР. Шмат зрабілі для развіцця маладзёжнай навуковай творчасці ў рэспубліцы: Аляксандр Рубанаў (акадэмік НАН Беларусі), Пётр Прахарэнка (у той час сакратар камсамола АН БССР, у будучым акадэмік). Дзякуючы арганізатарскім здольнасцям гэтых лідараў многія маладыя беларускія вучоныя прымалі ўдзел у важных мерапрыемствах. Заслугоўвае ўвагі вопыт навукова-тэхнічнага таварыства школьнікаў, якое было створана ў 1975 г. пры АН БССР.

На працягу 1960 – 1980 гадоў Савет маладых вучоных АН БССР стаў школай жыцця для многіх вядучых дзеячаў айчыннай навукі. Іх навуковы і арганізатарскі вопыт з'яўляецца прыкладам для сённяшняй навуковай моладзі. Сярод былых старшыняў Савета маладых вучоных неабходна таксама назваць акадэміка Віктара Парфёнава, Мікалая Румака (член-карэспандэнта АН БССР). Таксама намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Сяргей Кілін у пачатку 1980-х гадоў узначальваў Савет маладых вучоных і быў адзначаны прэміяй ЛКСМБ.

У нялёгкія гады

Пачатак 1990-х гадоў адзначыўся грамадска-палітычнымі і сацыяльна-эканамічнымі пераўтварэннямі ў Беларусі. Не стала партыйнай і камсамольскай арганізацый, з якімі была цесна звязана праца Савета маладых вучоных.

Нягледзячы на цяжкасці ў дзейнасці Акадэміі навук Беларусі ў 1990-х гадах маладыя вучоныя не былі абдзеленыя ўвагай. Так, Прэзідыумам НАН Беларусі быў прыняты шэраг пастаноў, накіраваных на паляпшэнне іх матэрыяльнага становішча, а таксама па правядзенні конкурсаў на лепшую маладзёжную навуковую працу.

У адпаведнасці з пастановай Прэзідыума ад 22 кастрычніка 1998 г. быў створаны Савет маладых вучоных НАН Беларусі. Яго старшынёй стаў кандыдат філалагічных навук Аляксандр Шаблоўскі.

Умацаванне пазіцый

У сувязі з умацаваннем структуры НАН Беларусі ў пачатку 2000-х гадоў узніклі рэальныя перадумовы для развіцця маладзёжнай палітыкі. З гэтай мэтай Пастановай Прэзідыума ад 20 сакавіка 2003 г. было зацверджана новае палажэнне аб саветах маладых вучоных у НАН Беларусі. Старшынёй абноўленага Савета маладых вучоных быў абраны Андрэй Худалей (Інстытут цепла- і масаабмену НАН Беларусі).

Важным пачынаннем у дзейнасці Савета маладых вучоных стала правядзенне пры падтрымцы Прэзідыума НАН Беларусі канферэнцыі «Моладзь у навуцы».

Шмат зрабіла для развіцця маладзёжнай навуковай супольнасці Святлана Пашкевіч (У цяперашні час загадчыца лабараторыі ў Інстытуце фізіялогіі НАН Беларусі). Дзякуючы яе настойлівасці ў інстытутах былі арганізаваны Саветы маладых вучоных, з'явіліся новыя формы працы, актывізавалася спартыўна-масавая дзейнасць.

У апошнія гады дзякуючы ўсебаковай падтрымцы Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Гусакова В.Г., Савет маладых вучоных сумесна з Прэзідыумам арганізаваў цэлы шэраг буйных мерапрыемстваў: I Еўразійскі форум маладых вучоных, Школу маладых вучоных "Вучоны пад ключ", Еўрапейскую школу біятэхналагаў, фестываль навукі, заснаваны маладзёжны конкурс "100 талентаў НАН Беларусі". 

Рэалізаваны комплекс мер па падтрымцы таленавітай моладзі ў Акадэміі навук дазволіў павялічыць колькасць маладых вучоных з 18 да 25% ад агульнай колькасці даследчыкаў у перыяд з 2014 па 2019 гады.

Сёння Савет маладых вучоных НАН Беларусі – гэта найбольш аптымальны інстытут ажыццяўлення акадэмічнай маладзёжнай палітыкі, а таксама ўдалая форма самаарганізацыі моладзі па рэалізацыі творчага пачатку ў навуковай дзейнасці.

Савет маладых вучоных НАН Беларусі з'яўляецца пастаянным грамадскім органам, дзеючым пры Прэзідыуме НАН Беларусі. Савет узначальвае сістэму Саветаў маладых вучоных у Акадэміі навук і каардынуе яе працу.

Бюро савета маладых вучоных НАН Беларусі

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч
Старшыня Савета маладых вучоных НАН Беларусі
Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч

дырэктар ДУ "Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальная акадэміі навук Беларусі", кандыдат гістарычных навук; 

Карпенка Ганна Дзмітрыеўна
Вучоны сакратар Савета маладых вучоных НАН Беларусі
Карпенка Ганна Дзмітрыеўна

Малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Аб'яднаны iнстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміi навук Беларусi»

Кучвальскі Максім Уладзіміравіч
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення аграрных навук
Кучвальскі Максім Уладзіміравіч

Малодшы навуковы супрацоўнік РУП "Інстытут эксперыментальнай ветэрынарыі імя С.М. Вышалескага

Галавенчык Вікторыя Іванаўна
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення біялагічных навук
Галавенчык Вікторыя Іванаўна

Малодшы навуковы супрацоўнік ДНВА "НПЦ НАН Беларусі па біярэсурсах"

Лебядзевіч Марына Віктараўна
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў
Лебядзевіч Марына Віктараўна

Навуковы супрацоўнік сектара палітыкі занятасці і рынку працы аддзела чалавечага развіцця і дэмаграфіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Такальчык Дзмітрый Паўлавіч
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення медыцынскіх навук
Такальчык Дзмітрый Паўлавіч

Навуковы супрацоўнік лабараторыі нейрафізіялогіі ДНУ "Інстытут фізіялогіі НАН Беларусі»

Калачоў Віталь Мікалаевіч
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення фізікі, матэматыкі і інфарматыкі
Калачоў Віталь Мікалаевіч

Малодшы навуковы супрацоўнік Аддзела тэорыі лікаў і дыскрэтнай матэматыкі Інстытута матэматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Курбанаў Назар Мірзоевіч
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення фізіка-тэхнічных навук
Курбанаў Назар Мірзоевіч

Малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В.Лыкава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Глазаў Ілля Яўгенавіч
Старшыня Савета маладых вучоных Аддзялення хіміі і навук аб Зямлі
Глазаў Ілля Яўгенавіч

Навуковы супрацоўнік лабараторыі фотахіміі і электрахіміі Інстытута агульнай і неарганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук

  • Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі
  • Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук
  • Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі
  • Аддзяленне біялагічных навук
  • Аддзяленне медыцынскіх навук
  • Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў
  • Аддзяленне аграрных навук

ПАЛАЖЭННЕ
Аб Савеце маладых вучоных
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1.Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (далей – НАН Беларусі) зыходзіць з неабходнасці павышэння ролі і адказнасці маладых вучоных у фарміраванні навуковай палітыкі, развіцці навуковага патэнцыялу, пераадоленні негатыўных тэндэнцый ва ўзроставай структуры навуковых кадраў і ажыццяўленні рэальнай інтэграцыі навукі і адукацыі. Для вырашэння гэтых задач у НАН Беларусі, аддзяленнях навук і навуковых арганізацыях НАН Беларусі ствараюцца пастаянна дзеючыя Саветы маладых вучоных.
1.2. Маладымі навукоўцамі прызнаюцца навуковыя работнікі, магістранты, аспіранты, суіскальнікі і дактаранты арганізацый НАН Беларусі, якія не дасягнулі 35 гадоў.
1.3. Агульную каардынацыю дзейнасці Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляе Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі.
1.4. Савет маладых вучоных НАН Беларусі ў сваёй дзейнасці кіруецца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Статутам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, пастановамі Прэзідыума НАН Беларусі, Бюро Прэзідыума і сапраўдным Палажэннем.
1.5. Савет маладых вучоных НАН Беларусі мае свой бланк, штамп, лагатып, афіцыйны вэб-сайт і т. д.
1.6. Савет маладых вучоных не з'яўляецца юрыдычнай асобай.

2. ЗАДАЧЫ І НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТА МАЛАДЫХ вучоных НАН БЕЛАРУСІ

2.1. Праца Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляецца па наступных напрамках:
2.1.1. Навуковая дзейнасць маладых вучоных;
2.1.2. Прыцягненне моладзі ў НАН Беларусі, а менавіта праца са студэнцкай моладдзю, саветамі маладых вучоных вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь і замежжа;
2.1.3. Сацыяльныя пытанні, уключаючы працу з прафкамам, жыллёвыя пытанні, культурна-масавыя і спартыўныя мерапрыемствы.
2.2. Асноўныя задачы дзейнасці Савета маладых вучоных НАН Беларусі:
2.2.1. Развіццё навуковага і творчага патэнцыялу моладзі, садзейнічанне прафесійнаму росту, актыўнага ўдзелу маладых вучоных у фундаментальных і прыкладных навуковых даследаваннях;
2.2.2. Збор і сістэматызацыя інфармацыі аб айчынных і замежных фондах і праграмах, якія аказваюць грантавую падтрымку маладым навукоўцам;
2.2.3. Забеспячэнне ўдзелу маладых вучоных у размеркаванні сродкаў па праграмах і грантах, накіраваных на стымуляванне навуковай і творчай актыўнасці (гранты, імянныя стыпендыі для маладых вучоных і г.д.)
2.2.4. Садзейнічанне стварэнню базы дадзеных тых, хто выехаў за мяжу маладых вучоных НАН Беларусь з мэтай устанаўлення кантактаў і навукова-тэхнічных сувязяў, у тым ліку ў рамках рэалізацыі сумесных міжнародных праектаў.
2.2.5. Садзейнічанне арганізацыі доступу маладых вучоных да найноўшых інфармацыйных тэхналогіях і матэрыяльна-тэхнічнай базе навуковых арганізацый НАН Беларусі (адукацыйным тэхналогіям, абсталяванню, прамысловым узорам, карысным мадэлям і г. д.);
2.2.6. Арганізацыя канферэнцый, семінараў, навуковых школ, конкурсаў і іншых навуковых мерапрыемстваў для маладых вучоных, а таксама садзейнічанне выданню матэрыялаў па іх выніках правядзення;
2.2.7. Садзейнічанне арганізацыі сумесных навукова-даследчых праектаў і правядзенні мерапрыемстваў з Саветамі маладых вучоных устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, і навуковых цэнтраў, у тым ліку замежныя;
2.2.8. Прадстаўленне Перад Прэзідыумам НАН Беларусі інтарэсаў і сацыяльных правоў маладых вучоных на падставе аналізу выяўленых праблем;
2.2.9. Падрыхтоўка і правядзенне турыстычных, спартыўных і культурных мерапрыемстваў з удзелам маладых вучоных НАН Беларусі;

3. АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА І ПАРАДАК РАБОТЫ САВЕТА МАЛАДЫХ вучоных НАН БЕЛАРУСІ

3.1. Савет маладых вучоных НАН Беларусі фарміруецца з прадстаўнікоў Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук і навуковых арганізацый, якія ўваходзяць у іх склад.
3.2. Арганізацыю і кіраўніцтва працай Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляе Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, якое складаецца з: Старшыні, двух намеснікаў старшыні, вучонага сакратара і старшыняў саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук (па колькасці аддзяленняў навук).
3.3. Арганізацыю і кіраўніцтва працай Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі ажыццяўляюць старшыня, намеснікі старшыні і вучоны сакратар Саветаў маладых вучоных аддзялення навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі.
3.4. Старшыня Савета маладых вучоных НАН Беларусі ўзначальвае савет і арганізуе яго дзейнасць. У выпадку адсутнасці старшыні яго функцыі выконвае намеснік старшыні небудзь вучоны сакратар.
3.5. Выбары старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляюцца з ліку кандыдатур, вылучаных Саветамі маладых вучоных аддзяленняў навук і навуковых арганізацый НАН Беларусі. Вылучэнне кандыдатур пачынаецца за месяц і завяршаецца не пазней за 7 дзён да заканчэння паўнамоцтваў дзеючага складу Савета маладых вучоных НАН Беларусі. Выбары ажыццяўляюцца паўнамоцнымі прадстаўнікамі Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук прапарцыйна колькасці маладых вучоных навуковых арганізацый, якія ўваходзяць у склад аддзяленняў навук (1 прадстаўнік ад 25 маладых вучоных) простай большасцю галасоў, форма галасавання вызначаецца сходам/канферэнцыяй. Галасаванне лічыцца сапраўдным пры ўдзеле ў ім не менш 2/3 ад агульнай колькасці паўнамоцных прадстаўнікоў Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук.
3.6. Намеснікі Старшыні і вучоны сакратар выбіраюцца на пасяджэнні Савета маладых вучоных НАН Беларусі па прадстаўленню Старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі з ліку кандыдатур, вылучаных ад Саветаў маладых вучоных Аддзяленняў навук і навуковых арганізацый НАН Беларусі.
3.7. Выбары старшыні Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі ажыццяўляюцца адначасова з вылучэннем кандыдатур на пасаду Старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі на агульным сходзе маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый з ліку вылучаных кандыдатур ад навуковых арганізацый/структурных падраздзяленняў шляхам адкрытага галасавання. Адначасова па прадстаўленні зноў абранага Старшыні Савета аддзяленняў навук/навуковых арганізацый абіраюцца намеснік старшыні і вучоны сакратар Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі простай большасцю галасоў.
3.8. Старшыня Савета маладых вучоных НАН Беларусі/аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі мае права прымаць удзел у рабоце Прэзідыума НАН Беларусі/Бюро аддзяленняў навук/вучоных саветаў навуковых арганізацый адпаведна з правам рэкамендацыйнага голасу.
3.9. Савет маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове гадавога плана работы, які прадстаўляецца на ўзгадненне галоўнаму вучонаму сакратару НАН Беларусі, які выносіць яго на зацвярджэнне Бюро Прэзідыума НАН Беларусі. Па выніках працы за год савет рыхтуе справаздачу, які дакладваецца Старшынёй Савета маладых вучоных НАН Беларусі на пасяджэнні Бюро Прэзідыума НАН Беларусі.
3.10. Сваю дзейнасць Савет маладых вучоных НАН Беларусі будуе на адзіных прынцыпах галоснасці і дэмакратычнасці.
3.11. Тэрмін паўнамоцтваў Савета маладых вучоных НАН Беларусі, яго Бюро/аддзяленняў навук/навуковых арганізацый складае тры гады з моманту выбараў.

4. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ САВЕТА МАЛАДЫХ вучоных НАН БЕЛАРУСІ І ЯГО БЮРО

4.1. Для выканання сваіх асноўных функцый Савет маладых вучоных НАН Беларусі мае права:
4.1.1. Выступаць з ініцыятывамі па пытаннях што тычацца дзейнасці маладых вучоных НАН Беларусі і ўносіць адпаведныя прапановы на разгляд Прэзідыума НАН Беларусі і Бюро Прэзідыума НАН Беларусі;
4.1.2. Узаемадзейнічаць з беларускім прафсаюзам работнікаў НАН і дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў для працы ў пастаянна дзеючых камісіях з мэтай прадстаўлення інтарэсаў маладых вучоных пры вырашэнні сацыяльна-бытавых пытанняў;
4.1.3. Уносіць прапановы па размеркаванні сродкаў, якія вылучаюцца Прэзідыумам НАН Беларусі для фінансавання грантаў на выкананне навукова-даследчых работ, у тым ліку ўносіць прапановы аб падтрымцы і заахвочванні асобных маладых вучоных за дасягнутыя навуковыя поспехі;
4.1.4. Выкарыстоўваць ва ўстаноўленым парадку матэрыяльныя і фінансавыя рэсурсы НАН Беларусі для ажыццяўлення дзейнасці Савета;
4.1.5. Запытваць у апарата НАН Беларусі, органаў і арганізацый НАН Беларусі інфармацыю па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Савета;
4.1.6. Прадстаўляць інфармацыю аб сабе і сваёй дзейнасці.
4.2. Савет абавязаны:
4.2.1. Выконваць працу савета ў адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі і функцыямі;
4.2.2. Рыхтаваць прапановы, праекты дакументаў і інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы для Прэзідыума НАН Беларусі і яго Бюро па ўсіх пытаннях, звязаных з праблемамі маладых вучоных і працай Савета;
4.2.3. Удзельнічаць у падрыхтоўцы і экспертызе дакументаў звязаных з праблемамі маладых вучоных НАН Беларусі;
4.2.4. Праводзіць пасяджэння Савета маладых вучоных НАН Беларусі не радзей аднаго разу ў год, пасяджэння Бюро Савета маладых вучоных па меры неабходнасці, але не радзей 1 разу ў квартал.

5. ФІНАНСАВАННЕ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТА МАЛАДЫХ вучоных НАН БЕЛАРУСІ

5.1. На правядзенне мерапрыемстваў, якія ўваходзяць у план работы Савета маладых вучоных НАН Беларусі (міжнародныя і рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, конкурсы, выставы і т. д.), вылучаюцца грашовыя сродкі, якія фарміруюцца са сродкаў НАН Беларусі, добраахвотных ахвяраванняў юрыдычных і фізічных асоб і іншых крыніц у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

6.1. Сапраўднае Палажэнне уступае ў сілу з моманту яго зацвярджэння Прэзідыумам НАН Беларусі.
6.2. Прапановы па змене гэтага Становішча выносяцца сходам Савета маладых вучоных НАН Беларусі, разглядаюцца на пасяджэнні Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі і ўступаюць у сілу з моманту зацвярджэння іх Прэзідыумам НАН Беларусі.
6.3. Па заканчэнні тэрміну паўнамоцтваў Савета фармуецца новы склад Савета. Бюро Савета папярэдняга складу абавязана на працягу аднаго месяца перадаць справы зноў абранаму Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі.

План работы савета маладых вучоных НАН Беларусі на 2021 год

Мерапрыемства
Выканаўца
Куратар
Тэрмін выканання

1. ДЗЕЙНАСЦЬ САВЕТА МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ НАН БЕЛАРУСІ Ў РАМКАХ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

1.1 Аналіз колькаснага і якаснага складу Савета маладых вучоных НАН Беларусі і выніковасці іх навуковай дзейнасці
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі, начальнік Галоўнага ўпраўлення кадраў і кадравай палітыкі апарату НАН Беларусі
1 квартал
1.2. Серыя тэматычных круглых сталоў маладых вучоных на базе навуковых арганізацый НАН Беларусі (не менш за 1 круглы стала ад аддзялення НАН Беларусі)
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі і навуковых арганізацый
аддзялення НАН Беларусі, галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
на працягу года
1.3. Рэспубліканскі форум "Беларусь інтэлектуальная"
саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі і навуковых арганізацый
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
12 траўня
1.4. Выязное пасяджэнне бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, савет маладых вучоных ДНУ «Інстытут лесу НАН Беларусь»
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
22 траўня
1.5. Летняя школа маладых вучоных НАН Беларусі
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
29-30 траўня
1.6. Форум "Шлях у навуку"
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі
намеснік старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі
2 верасня
1.7. XVIII Міжнародная навуковая канферэнцыя маладых вучоных "Моладзь у навуцы-2021"
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі, аддзялення НАН Беларусі
на працягу года

2. ПРАЦА САВЕТА МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ НАН БЕЛАРУСІ З СЯРЭДНІМІ І ВЫШЭЙШЫМІ НАВУЧАЛЬНЫМІ ЎСТАНОВАМІ. АСВЯТЛЕННЕ ДЗЕЙНАСЦІ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ У СМІ

2.1 Праца па стварэнні інфармацыйнай платформы для суіскальнікаў
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
аддзялення НАН Беларусі
на працягу года
2.2 Серыя лекцый маладых вучоных для таленавітых навучэнцаў на базе ўстановы адукацыі "Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр "Зубраня"
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
аддзялення НАН Беларусі
на працягу года
2.3. Серыі сустрэч маладых вучоных са школьнікамі "Тыдзень навукі і інавацый"
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
аддзялення НАН Беларусі
на працягу года
2.4 Гарадскі фестываль проектна-даследчых работ вучняў пачатковых класаў "Пазнанне і творчасць" (сумесна з ДУА "Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі")
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
аддзялення НАН Беларусі
на працягу года
2.5 VI Міжнародны турнір сярод студэнтаў і магістрантаў краін Еўропы "Студэнцкі турнір навуковых перспектыў SCITEEN – 2021"
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусь
5-11 красавіка
2.6 "Фестываль навукі-2021", прымеркаваны да 100-годдзя Інстытута беларускай культура
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусь
11 верасня

3. СПАРТЫЎНЫЯ, САЦЫЯЛЬНЫЯ І КУЛЬТУРНА-МАСАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

3.1 Зімовая і летняя спартакіяды сярод арганізацый НАН Беларусі (сумесна з Аб'яднанай галіновай прафсаюзнай арганізацыяй работнікаў НАН Беларусі)
бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, саветы маладых вучоных аддзяленняў НАН Беларусі
акадэмікі-сакратары аддзяленняў навук НАН Беларусі
1, 3 квартал