Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Савет маладых навукоўцаў

Савет маладых навукоўцаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – пастаянна дзеючы грамадскі орган пры Прэзідыуме Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Саветы маладых навукоўцаў створаны пры арганізацыях і Прэзідыуме НАН Беларусі з мэтай павышэння ўдзелу маладых навукоўцаў у развіцці навуковага патэнцыялу Акадэміі, пераадолення негатыўных тэндэнцый ва ўзроставай структуры навуковых кадраў, фарміраванні навуковай палітыкі і інтэграцыі навукі і адукацыі.
У Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі маецца свой інтэрнэт-сайт.

Савет маладых навукоўцаў

Гістарычная даведка Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі


Бюро аспірантаў

Правамерна казаць пра тое, што інстытуалізацыя дзейнасці акадэмічнай моладзі пачалася з першых гадоў існавання Беларускай акадэміі навук (БАН). У сакавіку 1929 г. было створана Бюро аспірантаў – калегіяльны орган, у які ўваходзілі саіскальнікі вучоных ступеняў. Менавіта з гэтага моманту бярэ пачатак гісторыя Савета маладых навукоўцаў (а не з 1965 г. як лічылася раней). Першым дакументальна пацверджаным старшынёй дадзенага Бюро з'яўляецца аспірант па прозвішчы Бобрык (імя і імя па бацьку невядомыя). Бюро праводзіла вялікую работу па падрыхтоўцы маладых навуковых кадраў.

Совет молодежи стал одним из первых на территории СССР. Так, в протоколе общего собрания от 21 октября 1929 г. отмечено: "Тав. Бобрык паведамляе, што наша Бюро выклікала на сац. спаборніцтва Бюро асьпірантаў Акадэміі Навук СССР, але гэты выклік пакуль што не прыняты таму, што там яшчэ не арганізавана Бюро".

Ужо з 1931 г. у сістэме БАН дзейнічаў Інстытут аспірантуры. У асяроддзі акадэмічнай моладзі зараджаліся шматлікія ініцыятывы і будучыя мэтры айчыннай навукі.

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікаў востра стаяла пытанне не толькі аднаўлення матэрыяльнай базы Акадэміі навук, але і папаўнення яе кадравага складу. Гэтая праблема была адной з цэнтральных у акадэмічнай дзейнасці камсамольскай арганізацыі.

У руля Савета

Па прапанове Камітэта камсамола і ў адпаведнасці з пастановай Прэзідыума ад 20 лістапада 1965 г. быў створаны Савет маладых навукоўцаў АН БССР. Першым яго старшынёй стаў супрацоўнік Інстытута фізікі Уладзімір Рубанаў.

Камітэт камсамола і Савет маладых навукоўцаў у 1966 г. прапанаваў праводзіць штогадовы агляд-конкурс работ маладых навукоўцаў. Арганізатарамі выступалі: Прэзідыум, партком, камітэт камсамола і С. Менавіта гэтыя органы да пачатку 1990-х гадоў вызначалі маладзёжную палітыку ў АН БССР.

Пры Цэнтральным камітэце ЛКСМБ дзейнічаў агульнарэспубліканскі Савет маладых навукоўцаў. Яго старшынёй доўгія гады з'яўляўся Уладзімір Спрынджук (член-карэспандэнт АН БССР).

Актыўную дзейнасць на працягу 1960 – 1970 гадоў у маладзёжным руху праявілі вядомыя вучоныя АН БССР. Шмат зрабілі для развіцця маладзёжнай навуковай творчасці ў рэспубліцы: Аляксандр Рубанаў (акадэмік НАН Беларусі), Пётр Прахарэнка (у той час сакратар камсамола АН БССР, у будучым акадэмік). Дзякуючы арганізатарскім здольнасцям гэтых лідараў многія маладыя беларускія вучоныя прымалі ўдзел у важных мерапрыемствах. Заслугоўвае ўвагі вопыт навукова-тэхнічнага таварыства школьнікаў, якое было створана ў 1975 г. пры АН БССР.

На працягу 1960 – 1980 гадоў Савет маладых навукоўцаў АН БССР стаў школай жыцця для многіх вядучых дзеячаў айчыннай навукі. Іх навуковы і арганізатарскі вопыт з'яўляецца прыкладам для сённяшняй навуковай моладзі. Сярод былых старшыняў Савета маладых навукоўцаў неабходна таксама назваць акадэміка Віктара Парфёнава, Мікалая Румака (член-карэспандэнта АН БССР). Таксама намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Сяргей Кілін у пачатку 1980-х гадоў узначальваў Савет маладых навукоўцаў і быў адзначаны прэміяй ЛКСМБ.

У нялёгкія гады

Пачатак 1990-х гадоў адзначыўся грамадска-палітычнымі і сацыяльна-эканамічнымі пераўтварэннямі ў Беларусі. Не стала партыйнай і камсамольскай арганізацый, з якімі была цесна звязана праца Савета маладых навукоўцаў.

Нягледзячы на цяжкасці ў дзейнасці Акадэміі навук Беларусі ў 1990-х гадах маладыя вучоныя не былі абдзеленыя ўвагай. Так, Прэзідыумам НАН Беларусі быў прыняты шэраг пастаноў, накіраваных на паляпшэнне іх матэрыяльнага становішча, а таксама па правядзенні конкурсаў на лепшую маладзёжную навуковую працу.

У адпаведнасці з пастановай Прэзідыума ад 22 кастрычніка 1998 г. быў створаны Савет маладых навукоўцаў НАН Беларусі. Яго старшынёй стаў кандыдат філалагічных навук Аляксандр Шаблоўскі.

Умацаванне пазіцый

У сувязі з умацаваннем структуры НАН Беларусі ў пачатку 2000-х гадоў узніклі рэальныя перадумовы для развіцця маладзёжнай палітыкі. З гэтай мэтай Пастановай Прэзідыума ад 20 сакавіка 2003 г. было зацверджана новае палажэнне аб саветах маладых навукоўцаў у НАН Беларусі. Старшынёй абноўленага Савета маладых навукоўцаў быў абраны Андрэй Худалей (Інстытут цепла- і масаабмену НАН Беларусі).

Важным пачынаннем у дзейнасці Савета маладых навукоўцаў стала правядзенне пры падтрымцы Прэзідыума НАН Беларусі канферэнцыі «Моладзь у навуцы».

Шмат зрабіла для развіцця маладзёжнай навуковай супольнасці Святлана Пашкевіч (У цяперашні час загадчыца лабараторыі ў Інстытуце фізіялогіі НАН Беларусі). Дзякуючы яе настойлівасці ў інстытутах былі арганізаваны Саветы маладых навукоўцаў, з'явіліся новыя формы працы, актывізавалася спартыўна-масавая дзейнасць.

У апошнія гады дзякуючы ўсебаковай падтрымцы Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Гусакова В.Г., Савет маладых навукоўцаў сумесна з Прэзідыумам арганізаваў цэлы шэраг буйных мерапрыемстваў: I Еўразійскі форум маладых навукоўцаў, Школу маладых навукоўцаў "Вучоны пад ключ", Еўрапейскую школу біятэхналагаў, фестываль навукі, заснаваны маладзёжны конкурс "100 талентаў НАН Беларусі". 

Рэалізаваны комплекс мер па падтрымцы таленавітай моладзі ў Акадэміі навук дазволіў павялічыць колькасць маладых навукоўцаў з 18 да 25% ад агульнай колькасці даследчыкаў у перыяд з 2014 па 2019 гады.

Сёння Савет маладых навукоўцаў НАН Беларусі – гэта найбольш аптымальны інстытут ажыццяўлення акадэмічнай маладзёжнай палітыкі, а таксама ўдалая форма самаарганізацыі моладзі па рэалізацыі творчага пачатку ў навуковай дзейнасці.

Савет маладых навукоўцаў НАН Беларусі з'яўляецца пастаянным грамадскім органам, дзеючым пры Прэзідыуме НАН Беларусі. Савет узначальвае сістэму Саветаў маладых навукоўцаў у Акадэміі навук і каардынуе яе працу.

Бюро савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі

Андрэй Іванавіч Іванец
Старшыня Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі
Андрэй Іванавіч Іванец

Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі, доктар хімічных навук, дацэнт

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч
Намеснік старшыні Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі
Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч

Галоўны спецыяліст аддзела навукова-аналітычнай работы апарату НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Гусакоў Ягор Уладзіміравіч
Намеснік старшыні Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі
Гусакоў Ягор Уладзіміравіч

Вядучы навуковы супрацоўнік РНУП "Інстытут сістэмных даследаванняў у АПК НАН Беларусі", кандыдат эканамічных навук

Крукоўская Вольга Юр'еўна
Вучоны сакратар Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі
Крукоўская Вольга Юр'еўна

Навуковы супрацоўнік ДНУ "Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі", кандыдат геаграфічных навук

Сакалоўская Людміла Мікалаеўна
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення аграрных навук
Сакалоўская Людміла Мікалаеўна

Старшы навуковы супрацоўнік РУП "Інстытут мяса-малочнай прамысловасці", кандыдат тэхнічных навук

Малько Марына Сяргееўна
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення біялагічных навук
Малько Марына Сяргееўна

Вучоны сакратар ДНВА «НПЦ НАН Беларусі па біярэсурсах»

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў
Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч

Галоўны спецыяліст аддзела навукова-аналітычнай работы апарату НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Досіна Маргарыта Алегаўна
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення медыцынскіх навук
Досіна Маргарыта Алегаўна

Вучоны сакратар ДНУ "Інстытут фізіялогіі НАН Беларусі", кандыдат біялагічных навук

Усачонак Максім Сяргеевіч
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення фізікі, матэматыкі і інфарматыкі
Усачонак Максім Сяргеевіч

Намеснік загадчыка цэнтрам «Фізіка плазмы» ДНУ "Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат фізіка-матэматычных навук

Шпарло Дзмітрый Аляксандравіч
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення фізіка-тэхнічных навук
Шпарла Дзмітрый Аляксандравіч

Навуковы супрацоўнік ДНУ "Фізіка-тэхнічны інстытут НАН Беларусі"

Лапко Анастасія Віктараўна
Старшыня Савета маладых навукоўцаў Аддзялення хіміі і навук аб Зямлі
Лапко Анастасія Віктараўна

Навуковы супрацоўнік ДНУ "Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі"

Саветы маладых навукоўцаў Аддзяленняў навук

  • Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі
  • Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук
  • Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі
  • Аддзяленне біялагічных навук
  • Аддзяленне медыцынскіх навук
  • Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў
  • Аддзяленне аграрных навук

ПАЛАЖЭННЕ
Аб Савеце маладых навукоўцаў
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1.Нацыянальная акадэмія навук Беларусі (далей – НАН Беларусі) зыходзіць з неабходнасці павышэння ролі і адказнасці маладых навукоўцаў у фарміраванні навуковай палітыкі, развіцці навуковага патэнцыялу, пераадоленні негатыўных тэндэнцый ва ўзроставай структуры навуковых кадраў і ажыццяўленні рэальнай інтэграцыі навукі і адукацыі. Для вырашэння гэтых задач у НАН Беларусі, аддзяленнях навук і навуковых арганізацыях НАН Беларусі ствараюцца пастаянна дзеючыя Саветы маладых вучоных.
1.2. Маладымі навукоўцамі прызнаюцца навуковыя работнікі, магістранты, аспіранты, суіскальнікі і дактаранты арганізацый НАН Беларусі, якія не дасягнулі 35 гадоў.
1.3. Агульную каардынацыю дзейнасці Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляе Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі.
1.4. Савет маладых вучоных НАН Беларусі ў сваёй дзейнасці кіруецца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Статутам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, пастановамі Прэзідыума НАН Беларусі, Бюро Прэзідыума і сапраўдным Палажэннем.
1.5. Савет маладых вучоных НАН Беларусі мае свой бланк, штамп, лагатып, афіцыйны вэб-сайт і т. д.
1.6. Савет маладых навукоўцаў не з'яўляецца юрыдычнай асобай.

2. ЗАДАЧЫ І НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТА МАЛАДЫХ НАВУКОЎЦАЎ НАН БЕЛАРУСІ

2.1. Праца Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі ажыццяўляецца па наступных напрамках:
2.1.1. Навуковая дзейнасць маладых навукоўцаў;
2.1.2. Прыцягненне моладзі ў НАН Беларусі, а менавіта праца са студэнцкай моладдзю, саветамі маладых вучоных вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь і замежжа;
2.1.3. Сацыяльныя пытанні, уключаючы працу з прафкамам, жыллёвыя пытанні, культурна-масавыя і спартыўныя мерапрыемствы.
2.2. Асноўныя задачы дзейнасці Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі:
2.2.1. Развіццё навуковага і творчага патэнцыялу моладзі, садзейнічанне прафесійнаму росту, актыўнага ўдзелу маладых навукоўцаў у фундаментальных і прыкладных навуковых даследаваннях;
2.2.2. Збор і сістэматызацыя інфармацыі аб айчынных і замежных фондах і праграмах, якія аказваюць грантавую падтрымку маладым навукоўцам;
2.2.3. Забеспячэнне ўдзелу маладых навукоўцаў у размеркаванні сродкаў па праграмах і грантах, накіраваных на стымуляванне навуковай і творчай актыўнасці (гранты, імянныя стыпендыі для маладых навукоўцаў і г.д.)
2.2.4. Садзейнічанне стварэнню базы дадзеных тых, хто выехаў за мяжу маладых навукоўцаў НАН Беларусь з мэтай устанаўлення кантактаў і навукова-тэхнічных сувязяў, у тым ліку ў рамках рэалізацыі сумесных міжнародных праектаў.
2.2.5. Садзейнічанне арганізацыі доступу маладых навукоўцаў да найноўшых інфармацыйных тэхналогіях і матэрыяльна-тэхнічнай базе навуковых арганізацый НАН Беларусі (адукацыйным тэхналогіям, абсталяванню, прамысловым узорам, карысным мадэлям і г. д.);
2.2.6. Арганізацыя канферэнцый, семінараў, навуковых школ, конкурсаў і іншых навуковых мерапрыемстваў для маладых навукоўцаў, а таксама садзейнічанне выданню матэрыялаў па іх выніках правядзення;
2.2.7. Садзейнічанне арганізацыі сумесных навукова-даследчых праектаў і правядзенні мерапрыемстваў з Саветамі маладых вучоных устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, і навуковых цэнтраў, у тым ліку замежныя;
2.2.8. Прадстаўленне Перад Прэзідыумам НАН Беларусі інтарэсаў і сацыяльных правоў маладых вучоных на падставе аналізу выяўленых праблем;
2.2.9. Падрыхтоўка і правядзенне турыстычных, спартыўных і культурных мерапрыемстваў з удзелам маладых вучоных НАН Беларусі;

3. АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА І ПАРАДАК РАБОТЫ САВЕТА МАЛАДЫХ НАВУКОЎЦАЎ НАН БЕЛАРУСІ

3.1. Савет маладых вучоных НАН Беларусі фарміруецца з прадстаўнікоў Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук і навуковых арганізацый, якія ўваходзяць у іх склад.
3.2. Арганізацыю і кіраўніцтва працай Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляе Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, якое складаецца з: Старшыні, двух намеснікаў старшыні, вучонага сакратара і старшыняў саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук (па колькасці аддзяленняў навук).
3.3. Арганізацыю і кіраўніцтва працай Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі ажыццяўляюць старшыня, намеснікі старшыні і вучоны сакратар Саветаў маладых вучоных аддзялення навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі.
3.4. Старшыня Савета маладых вучоных НАН Беларусі ўзначальвае савет і арганізуе яго дзейнасць. У выпадку адсутнасці старшыні яго функцыі выконвае намеснік старшыні небудзь вучоны сакратар.
3.5. Выбары старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляюцца з ліку кандыдатур, вылучаных Саветамі маладых вучоных аддзяленняў навук і навуковых арганізацый НАН Беларусі. Вылучэнне кандыдатур пачынаецца за месяц і завяршаецца не пазней за 7 дзён да заканчэння паўнамоцтваў дзеючага складу Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі. Выбары ажыццяўляюцца паўнамоцнымі прадстаўнікамі Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук прапарцыйна колькасці маладых навукоўцаў навуковых арганізацый, якія ўваходзяць у склад аддзяленняў навук (1 прадстаўнік ад 25 маладых навукоўцаў) простай большасцю галасоў, форма галасавання вызначаецца сходам/канферэнцыяй. Галасаванне лічыцца сапраўдным пры ўдзеле ў ім не менш 2/3 ад агульнай колькасці паўнамоцных прадстаўнікоў Саветаў маладых навукоўцаў аддзяленняў навук.
3.6. Намеснікі Старшыні і вучоны сакратар выбіраюцца на пасяджэнні Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі па прадстаўленню Старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі з ліку кандыдатур, вылучаных ад Саветаў маладых навукоўцаў Аддзяленняў навук і навуковых арганізацый НАН Беларусі.
3.7. Выбары старшыні Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі ажыццяўляюцца адначасова з вылучэннем кандыдатур на пасаду Старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі на агульным сходзе маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый з ліку вылучаных кандыдатур ад навуковых арганізацый/структурных падраздзяленняў шляхам адкрытага галасавання. Адначасова па прадстаўленні зноў абранага Старшыні Савета аддзяленняў навук/навуковых арганізацый абіраюцца намеснік старшыні і вучоны сакратар Саветаў маладых вучоных аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі простай большасцю галасоў.
3.8. Старшыня Савета маладых вучоных НАН Беларусі/аддзяленняў навук/навуковых арганізацый НАН Беларусі мае права прымаць удзел у рабоце Прэзідыума НАН Беларусі/Бюро аддзяленняў навук/вучоных саветаў навуковых арганізацый адпаведна з правам рэкамендацыйнага голасу.
3.9. Савет маладых вучоных НАН Беларусі ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове гадавога плана работы, які прадстаўляецца на ўзгадненне галоўнаму вучонаму сакратару НАН Беларусі, які выносіць яго на зацвярджэнне Бюро Прэзідыума НАН Беларусі. Па выніках працы за год савет рыхтуе справаздачу, які дакладваецца Старшынёй Савета маладых вучоных НАН Беларусі на пасяджэнні Бюро Прэзідыума НАН Беларусі.
3.10. Сваю дзейнасць Савет маладых вучоных НАН Беларусі будуе на адзіных прынцыпах галоснасці і дэмакратычнасці.
3.11. Тэрмін паўнамоцтваў Савета маладых вучоных НАН Беларусі, яго Бюро/аддзяленняў навук/навуковых арганізацый складае тры гады з моманту выбараў.

4. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ САВЕТА МАЛАДЫХ НАВУКОЎЦАЎ НАН БЕЛАРУСІ І ЯГО БЮРО

4.1. Для выканання сваіх асноўных функцый Савет маладых вучоных НАН Беларусі мае права:
4.1.1. Выступаць з ініцыятывамі па пытаннях што тычацца дзейнасці маладых вучоных НАН Беларусі і ўносіць адпаведныя прапановы на разгляд Прэзідыума НАН Беларусі і Бюро Прэзідыума НАН Беларусі;
4.1.2. Узаемадзейнічаць з беларускім прафсаюзам работнікаў НАН і дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў для працы ў пастаянна дзеючых камісіях з мэтай прадстаўлення інтарэсаў маладых навукоўцаў пры вырашэнні сацыяльна-бытавых пытанняў;
4.1.3. Уносіць прапановы па размеркаванні сродкаў, якія вылучаюцца Прэзідыумам НАН Беларусі для фінансавання грантаў на выкананне навукова-даследчых работ, у тым ліку ўносіць прапановы аб падтрымцы і заахвочванні асобных маладых навукоўцаў за дасягнутыя навуковыя поспехі;
4.1.4. Выкарыстоўваць ва ўстаноўленым парадку матэрыяльныя і фінансавыя рэсурсы НАН Беларусі для ажыццяўлення дзейнасці Савета;
4.1.5. Запытваць у апарата НАН Беларусі, органаў і арганізацый НАН Беларусі інфармацыю па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Савета;
4.1.6. Прадстаўляць інфармацыю аб сабе і сваёй дзейнасці.
4.2. Савет абавязаны:
4.2.1. Выконваць працу савета ў адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі і функцыямі;
4.2.2. Рыхтаваць прапановы, праекты дакументаў і інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы для Прэзідыума НАН Беларусі і яго Бюро па ўсіх пытаннях, звязаных з праблемамі маладых вучоных і працай Савета;
4.2.3. Удзельнічаць у падрыхтоўцы і экспертызе дакументаў звязаных з праблемамі маладых вучоных НАН Беларусі;
4.2.4. Праводзіць пасяджэння Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі не радзей аднаго разу ў год, пасяджэння Бюро Савета маладых навукоўцаў па меры неабходнасці, але не радзей 1 разу ў квартал.

5. ФІНАНСАВАННЕ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТА МАЛАДЫХ НАВУКОЎЦАЎ НАН БЕЛАРУСІ

5.1. На правядзенне мерапрыемстваў, якія ўваходзяць у план работы Савета маладых вучоных НАН Беларусі (міжнародныя і рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, конкурсы, выставы і т. д.), вылучаюцца грашовыя сродкі, якія фарміруюцца са сродкаў НАН Беларусі, добраахвотных ахвяраванняў юрыдычных і фізічных асоб і іншых крыніц у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

6.1. Сапраўднае Палажэнне уступае ў сілу з моманту яго зацвярджэння Прэзідыумам НАН Беларусі.
6.2. Прапановы па змене гэтага Становішча выносяцца сходам Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі, разглядаюцца на пасяджэнні Бюро Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі і ўступаюць у сілу з моманту зацвярджэння іх Прэзідыумам НАН Беларусі.
6.3. Па заканчэнні тэрміну паўнамоцтваў Савета фармуецца новы склад Савета. Бюро Савета папярэдняга складу абавязана на працягу аднаго месяца перадаць справы зноў абранаму Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі.

План работы савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі на 2019 год

Мерапрыемства
Выканаўца
Куратар
Тэрмін выканання

1. Навуковыя і навукова-арганізацыйныя мерапрыемствы для маладых навукоўцаў - "Маладая акадэмія»

1.1Аналіз колькаснага і якаснага складу Савета маладых вучоных НАН Беларусі і выніковасці іх навуковай дзейнасці
Бюро Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
1 квартал
1.2 IQ Школа Саветаў маладых навукоўцаў "Малады інтэлект"
Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук і навуковых арганізацый
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
25–26 траўня
1.3 II «Еўрапейская школа біятэхналогіі»
Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук і навуковых арганізацый
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
27-31 траўня
1.4 XVI Міжнародная навуковая канферэнцыі маладых вучоных «Моладзь у навуцы – 2019»
Бюро Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі, Савет маладых навукоўцаў Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
14–17 кастрычніка
1.5 Серыя тэматычных круглых сталоў маладых вучоных на базе навуковых арганізацый НАН Беларусі
Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных аддзяленняў навук і навуковых арганізацый (аддзяленне аграрных навук, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук, Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі)
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
На працягу года
1.6 Правядзенне адборачных мерапрыемстваў і ўдзел маладых навукоўцаў у фінале рэспубліканскага конкурсу "100 ідэй для Беларусі" (сумесна з ГА" БРСМ»)
Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных аддзяленняў навук і навуковых арганізацый
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі, Аддзялення навук
На працягу года
1.7 Сустрэча маладых вучоных з прадстаўнікамі прафсаюза работнікаў НАН Беларусі і кіраўніцтвам апарату Прэзідыума НАН Беларусі для абмеркавання сацыяльна-бытавых пытанняў маладых вучоных
Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных аддзяленняў навук
Кіраўнік апарата Прэзідыума НАН Беларусі, старшыня прафсаюза работнікаў НАН
На працягу года

2. Супрацоўніцтва з ўстановамі адукацыі, СМІ і папулярызацыя навукі

2.1 V Міжнародны студэнцкі турнір прыродазнаўчанавуковых дысцыплін (Sciteen)
Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных, аддзяленняў навук і навуковых арганізацый
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
8–14 красавіка
2.2 II Фестываль навукі - 2019
Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных аддзяленняў навук
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі, Акадэмікі-сакратары Аддзяленняў навук
7 верасня
2.3 Школы юных даследчыкаў па напрамках навук (сумесна з УА "Мінскі гарадскі палац дзяцей і моладзі")
Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
На працягу года
2.4 Серыя сустрэч маладых навукоўцаў з адоранымі навучэнцамі на базе НДЦ "Зубраня"
Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук
Акадэмікі-сакратары Аддзяленняў навук
На працягу года
2.5 Гарадскі фестываль праектна-даследчых работ навучэнцаў пачатковых класаў "Пазнанне і творчасць" (сумесна з ДУА МГІРА)
Бюро Савета маладых вучоных НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных аддзяленняў навук
Акадэмікі-сакратары Аддзяленняў навук
На працягу года
2.6 Серыя лекцый маладых навукоўцаў з навучэнцамі і студэнтамі
Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук
Акадэмікі-сакратары Аддзяленняў навук
На працягу года

3. Спартыўныя, сацыяльныя і культурна-масавыя мерапрыемствы

3.1 "У пошуках Парэчча" Велавандроўка па мясцінах Якуба Коласа (совместно с ОО «БРСМ»)
Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук і навуковых арганізацый
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі, Аддзялення навук
3 квартал
3.2 Зімовая і летняя спартакіяды сярод арганізацый НАН Беларусі (сумесна з Прафсаюзам работнікаў НАН)
Бюро Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі, Саветы маладых вучоных Аддзяленняў навук
Акадэмікі-сакратары Аддзяленняў навук
1, 3 квартал
3.3 Мінскі Паўмарафон 2019
Бюро Савета маладых навукоўцаў НАН Беларусі
Галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі
8 верасня