Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Аддзяленні навук

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з’яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб’ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых і іншых арганізацый адпаведных галін навукі, замацаваных за аддзяленнямі Прэзідыумам НАН Беларусі. Аддзяленнем кіруе акадэмік-сакратар, які з’яўляецца членам Прэзідыума Акадэміі навук і назначаецца на пасаду рашэннем Прэзідыума Акадэміі навук.

Аддзяленні навук

НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў:

Аддзяленне Акадэміі навук у сваёй дзейнасці падсправаздачна Агульнаму сходу, Прэзідыуму і Бюро Прэзідыума Акадэміі навук, а таксама Старшыні Прэзідыума Акадэміі навук у межах іх кампетэнцыі і выконвае наступныя асноўныя функцыі:

  • обеспечивает развитие и координацию фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в соответствующих областях науки;
  • уносіць прапановы па фарміраванню праграм фундаментальных і прыкладных даследаванняў і распрацовак, кантралюе ход іх выканання, ацэньвае вынікі гэтых даследаванняў і распрацовак, а таксама ўзровень падрыхтоўкі навуковых кадраў у навуковых арганізацыях, замацаваных за аддзяленнем;
  • распрацоўвае прапановы аб паскарэнні навукова-тэхнічнага прагрэсу і аб сацыяльна-эканамічным развіцці Рэспублікі Беларусь;
  • аналізуе эфектыўнасць міжнароднага навуковага супрацоўніцтва навуковых арганізацый, замацаваных за аддзяленнем;
  • устанаўлівае і ажыццяўляе навуковыя сувязі з міністэрствамі, іншымі рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі (падсправаздачнымі) Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь або Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, навуковымі арганізацыямі і ўстановамі, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, творчымі саюзамі і асацыяцыямі Рэспублікі Беларусь і іншых дзяржаў.


Вышэйшым калегіяльным органам кіравання аддзяленнем Акадэміі навук з’яўляецца агульны сход аддзялення, членамі якога з’яўляюцца: акадэмік-сакратар аддзялення; акадэмікі і члены-карэспандэнты, якія ўваходзяць у склад аддзялення; кіраўнікі навуковых арганізацый аддзялення, якія не з’яўляюцца членамі Акадэміі навук; прадстаўнікі навуковых арганізацый, замацаваных за аддзяленнем Акадэміі навук, а таксама навуковых арганізацый міністэрстваў, іншых рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, па профілю іх навуковай дзейнасці, выбраныя ў склад Агульнага сходу Акадэміі навук у адпаведнасці са Статутам НАН Беларусі; вучоны сакратар аддзялення.

Сесія агульнага сходу аддзялення Акадэміі навук склікаецца па меры неабходнасці, але не радзей, чым два разы ў год. У перыяд паміж сесіямі агульнага сходу аддзялення працай аддзялення Акадэміі навук кіруе бюро аддзялення, якое выбіраецца агульным сходам аддзялення па прадстаўленні акадэміка-сакратара і склад якога зацвярджаецца Прэзідыумам Акадэміі навук.