Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ГУСАКОЎ Ягор Уладзіміравіч

ГУСАКОЎ Ягор Уладзіміравіч

Ягор Уладзіміравіч Гусакоў (06.02.1989 г.), эканаміст, кандыдат эканамічных навук (2015), дацэнт (2018).

Член Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая Русь», ваеннаабавязаны, лейтэнант запасу. Навукова-даследчая дзейнасць звязана з распрацоўкай тэорыі і метадалогіі павышэння эфектыўнасці функцыянавання прадпрыемстваў і арганізацый АПК на аснове кааперацыі і кластарызацыі.

Асноўныя вынікі навукова-даследчай работы заключаюцца ў распрацоўцы метадалогіі сістэмнага аналізу кааператыўна-інтэграцыйных структур і кластарных арганізацый; распрацоўцы тэарэтычных асноў кластарнай арганізацыі АПК; распрацоўцы мадэлі эфектыўнай арганізацыі кластарных структур; распрацоўцы дзейсных механізмаў рэалізацыі мадэлей кластарнай арганізацыі; распрацоўцы методыкі эфектыўнага функцыянавання кластарных структур; распрацоўцы адаптыўных мадэлей і механізмаў кіравання і эканамічнага рэгулявання кластарных структур; распрацоўцы механізмаў узаемадзеяння кластарных арганізацый з дзяржавай і рынкам; распрацоўцы навуковых рэкамендацый і прапаноў па арыентацыі дзейнасці кластарных структур на найбольш поўнае задавальненне рыначнага спажывецкага попыту.

Аўтар 55 навуковых прац.

Асноўныя працы:

  1. Гусаков, Е. В. Концепция создания и функционирования кластерных структур в аграрном комплексе / Е. В. Гусаков // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2016. – № 3. – С. 19–25.
  2. Гусаков, Е. В. Кластерный подход как способ повышения эффективности функционирования АПК / Е. В. Гусаков // Молодежь в науке – 2018: аграрные, гуманитарные, медицинские, физико-математические, физико-технические, химические науки : сб. материалов Междунар. конф. молодых ученых (Минск, 29 окт. –1 нояб. 2018 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых ; ред.: В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск, 2019. – С. 31–39.
  3. Гусаков, Е. Методологические подходы к созданию кластерных структур в АПК / Е. Гусаков // Наука и инновации. – 2019. – № 9 (199). – С. 58–62.
  4. Гусаков, Е. Кластеры, кооперативно-интеграционные структуры и административные регионы: компаративный анализ / Е. Гусаков // Наука и инновации. – 2019. – № 3 (193). – С. 38–41.
  5. Гусаков, Е. В. Теоретические и методологические решения по развитию кластерной политики / Е. В. Гусаков // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2019. – Т. 64, № 2. – С. 227–234.