Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Міжнародны матэматычны часопіс
ВЫЛІЧАЛЬНЫЯ МЕТАДЫ Ў ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫЦЫ

Выдавец: Walter De Gruyter GmbH, Germany, Berlin

ISSN 1609-4840
Выдаецца с 2001 г.
Выходзіць 4 разы ў год на англійскай мове

Галоўны рэдактар: Carsten Carstensen, Department of Mathematics, Humboldt University Berlin, Germany

Мэты і задачы:
COM публікуе арыгінальныя артыкулы па вылічальных метадам і колькаснаму аналізу з прыкладаннямі, у асноўным звязанымі з ураўненнямі ў прыватных вытворных. Часопіс створаны для ўмацавання і пашырэння міжнароднага навуковага супрацоўніцтва ў галіне прыкладной вылічальнай матэматыкі і матэматычнага мадэлявання.

Адрас рэдакцыі:
вул. Сурганова, 11, к. 46, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: cmam@degruyter.com
Тэлефон: (017) 284-19-58