Нацыянальная акадэмія навук Беларусі


Электронны навукова-практычны часопіс «Неразбураючы кантроль і дыягностыка»

Выдавец: Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут прыкладной фізікі НАН Беларусі»

Выдаецца с 2010 г.
Выходзіць 4 разы ў год

Галоўны рэдактар: В.Л. Венгрыновіч, доктар тэхнічных навук, прафесар

Мэты і задачы:
У часопісе публікуюцца рэцэнзуюцца навуковыя артыкулы ў галіне неразбуральнага кантролю і тэхнічнай дыягностыкі, якія змяшчаюць вынікі навуковых даследаванняў і іх практычнага прымянення.

Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 16, 220072, Рэспубліка Беларусь
Электронный адрес: shulyakovsky@iaph.bas-net.by
Тэлефон: (17) 284 17 94