Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Навуковы часопіс
ПРЫРОДНЫЯ РЭСУРСЫ

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом "Беларуская навука", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 1810-9810
Выдаецца с 1996 г.
Выходзіць 2 разы ў год на беларускай, рускай і англійскай мовах

Галоўны рэдактар: М.Я. Нікіфараў, акадэмік-сакратар аддзялення біялагічных навук Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік, прафесар, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
Тэматыка міжведамаснага бюлетэня "Прыродныя рэсурсы" ўключае пытанні складу і размяшчэння прыродных рэсурсаў, звязаныя з імі аспекты прыродакарыстання, распрацоўкі эколагабяспечных і рэсурсазберагальных тэхналогій, аховы прыроды. Публікуюцца навуковыя артыкулы, навуковыя паведамленні і інфармацыйныя матэрыялы.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная 1, п. 119, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
вул. Фр. Скарыны, 40, п. 318, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: nature_resources@geology.org.by
Тэлефон: (017) 263-54-00 Факс: (017) 263-63-98