Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Міждысцыплінарны часопіс
НЕЛІНЕЙНЫЯ З'ЯВЫ Ў СКЛАДАНЫХ СІСТЭМАХ

Выдавец: РУП "Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 1817-2458
Выдаецца з ліпеня 1998 г.
Выходзіць штоквартальна на англійскай мове

Галоўныя рэдактары:
В.І. Куўшынаў, прафесар, Аб'яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў – Сосны Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь
А.Л. Тоўсцік, прафесар, Фізічны факультэт, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск, Беларусь

Мэты і задачы:
Асноўная мэта часопіса «Нелінейныя з'явы ў складаных сістэмах» - забеспячэнне адзінага форуму для гэтай міждысцыплінарнай вобласці, умацаванне сувязяў паміж фундаментальнымі і прыкладнымі даследаваннямі, асвятленне тэарэтычных і эксперыментальных метадаў, звязаных з нелінейнай дынамікай складаных сістэм, аб'яднанне ў адным перыядычным выданні работ па ўсіх аспектах нелінейнай дынамікі. Часопіс служыць платформай для распаўсюджвання і ўзаемнага ўзбагачэння новымі ідэямі, асноўнымі прынцыпамі сучаснай навукі і тэхнікі і іх прымянення ў шырокіх міждысцыплінарных абласцях. Сфера дзеяння гэтага міжнароднага часопіса ўключае ў сябе эксперымент, вылічальныя і тэарэтычныя аспекты працы складаных нелінейных сістэм, фазавыя пераходы, крытычныя з'явы, самаарганізацыю ў фізіцы, матэматыцы, хіміі, тэхніцы, біялогіі, сацыяльных і эканамічных навуках і іншыя вобласці навуковай дзейнасці.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэміка Красіна, 99, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: j-npcs@sosny.bas-net.by
Тэлефон: (017) 209-51-22 Факс: (017) 299-43-55