Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 1817-7204
Выдаецца са студзеня 1963 г.
Выходзіць 4 разы ў год на рускай і беларускай мовах. Рэзюмэ на рускай і англійскай

Галоўны рэдактар: У.Р. Гусакоў, Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік, доктар эканамічных навук, прафесар, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
Часопіс «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» публікуе вынікі эксперыментальных і тэарэтычных даследаванняў у галіне эканомікі, земляробства і раслінаводства, жывёлагадоўлі і ветэрынарнай медыцыны, механізацыі і энергетыкі, перапрацоўкі і захоўвання сельскагаспадарчай прадукцыі.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная 1, п. 119, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
вул. Фр. Скарыны, 40, п. 318, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: agro-vesti@mail.ru; info@belnauka.by
Тэлефон: (017) 263-37-00, 284-19-19 Факс:(017) 263-76-18