Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 0002-3558
Выдаецца са студзеня 1956 г.
Выходзіць 4 разы ў год на рускай і беларускай мовах. Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах

Галоўны рэдактар: М.Е. Нікіфараў, акадэмік-сакратар Аддзялення біялагічных навук Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік, доктар біялагічных навук, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
У часопісе "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК" публікуюцца арыгінальныя вынікі эксперыментальных і тэарэтычных даследаванняў у галіне агульнай біялогіі, экалогіі, батанікі і заалогіі, гідрабіялогіі, біялагічных асноў рацыянальнага выкарыстання, пераўтварэння і аховы расліннага і жывёльнага свету, радыёбіялогіі, біяхіміі, біяфізікі, мікрабіялогіі і біятэхналогіі, генетыкі і цыталогіі, фізіялогіі. Часопіс змяшчае аналітычныя агляды аб навуковых і навукова-тэхнічных дасягненнях па ўказаных напрамках.

Адрес редакции:
вул. Акадэмічная 1, п. 119, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
вул. Фр. Скарыны, 40, п. 318, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: biolvesti@mail.ru; info@belnauka.by
Тэлефон: (017) 263-37-00, 284-19-19 Факс:(017) 263-76-18