Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 0002-3590
Выдаецца са студзеня 1965 г.
Выходзіць 4 разы ў год на рускай і беларускай мовах. Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах

Галоўны рэдактар: С.А. Усанаў, акадэмік-сакратар Аддзялення хіміі і навук аб Зямлі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар дзяржаўнай навуковай установы "Інстытут біяарганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", член-карэспандэнт, доктар хімічных навук, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
Часопіс "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК" публікуе вынікі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, іншых навуковых установах і ВНУ рэспублікі ў галіне неарганічнай, аналітычнай, арганічнай, фізічнай, біяарганічнай хіміі, геахіміі, хіміі высокамалекулярных злучэнняў, тэхнічнай хіміі і хімічнай тэхналогіі.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная, 1, п. 119, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
вул. Скарыны, 40, п. 318, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: himvesti@mail.ru; info@belnauka.by
Тэлефон: (017) 284-19-19, 263-37-00 Факс:(017) 263-76-18