Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
СЕРЫЯ гуманітарных навук

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 0321-1649
Выдаецца са студзеня 1956 г.
Выходзіць 4 разы ў год на беларускай, рускай і англійскай мовах.

Галоўны рэдактар: А.А. Каваленя, акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
Часопіс "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук" асвятляе пытанні тэорыі і вынікі навуковых прац інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і іншых навукова-даследчых устаноў краіны ў галіне гісторыі, эканомікі, філасофіі, сацыялогіі, права, этнаграфіі, фальклору, літаратуразнаўства, мовазнаўства, мастацтвазнаўства. Публікуюцца таксама рэцэнзіі, анатацыі дэпаніраваных артыкулаў, хроніка навуковага жыцця НАН Беларусі і іншыя матэрыялы. Разлічаны на супрацоўнікаў навукова-даследчых інстытутаў, прафесарска-выкладчыцкі склад, студэнтаў, аспірантаў, прапагандыстаў, настаўнікаў.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная 1, п. 119, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
вул. Скарыны, 40, п. 318, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: humanvesti@mail.ru; info@belnauka.by
Тэлефон: (017) 263-37-00, 284-19-19 Факс:(017) 263-76-18