Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 1814-6023
Выдаецца са студзеня 2004 г.
Выходзіць 4 разы ў год на беларускай, рускай і англійскай мовах.

Галоўны рэдактар: М.С. Сердзючэнка, акадэмік-сакратар Аддзялення медыцынскіх навук Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар медыцынскіх навук, прафесар

Мэты і задачы:
Часопіс «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук» публікуе вынікі арыгінальных навуковых даследаванняў, агляды і лекцыі ў галіне клінічнай, прафілактычнай, тэарэтычнай і эксперыментальнай медыцыны.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная 1, п. 119, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
вул. Скарыны, 40, п. 318, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: medvesti@mail.ru; info@belnauka.by
Тэлефон: (017) 263-37-00, 284-19-19 Факс:(017) 263-76-18