Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Зборнік
БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР. МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

Выдаецца с 2014 г.
Выходзіць 1 раз у год на беларускай мове

Галоўны рэдактар: Т.В. Валодзіна, доктар філалагічных навук, дацэнт

Мэты і задачы:
Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, этнолагаў, мовазнаўцаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

Адрас рэдакцыі:
вул. Сурганава, 1, корп. 2, п. 305, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: inlinasbel@tut.by
Тэлефон: (017) 284-15-94