Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ГІСТОРЫКА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК

Выдавец: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Первый номер сборника вышел в 1927 году
Издание возобновлено в 1993 г.
Выходзіць на беларускай, англійскай, польскай, рускай і ўкраінскай мовах

Навуковы рэдактар: А.А.Каваленя, доктар гістарычных навук, прафесар

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: siw@history.by
Тэлефон: (017) 379-18-34, 378-75-55