Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ГІСТОРЫКА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК

Выдавец: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Выдаецца с 1993 г.
Выходзіць на беларускай, англійскай, польскай, рускай і ўкраінскай мовах

Навуковы рэдактар: А.М. Мядзведзеў, доктар філалагічных навук, дацэнт

Мэты і задачы:
The materials both the archaeology of the Stone, Bronze, Iron and Middle Ages of Belarus, and problems of ancient history (before IX cent. A.D.) and medieval history (IX-XVIII cent. A.D.) of Belarus and its borderies (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine) are studied in the collection. The problem of cultural relations between these Eastern Europe countries is also discused. Some collection's issues are devoted to memoria of the famous Belarusian archaeologists and historians.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: ii@history.minsk.by
Тэлефон: (017) 284-18-70, 284-28-54