Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ЗБОРНІК НАВУКОВЫХ ПРАЦ ІНСТЫТУТА ЛЕСУ

Выдавец: Інстытут лесу НАН Беларусі, Гомель, Рэспубліка Беларусь


Выдаецца с 1932 г.
Выходзіць некалькі разы ў год на рускай мове

Мэты і задачы:
Зборнік навуковых прац змяшчае вынікі навуковых даследаванняў вучоных у галіне лесазнаўства і лесаводства, лесааднаўлення і лесаразвядзення, лясной селекцыі і генетыкі, біялогіі, экалогіі, радыёэкалогіі, аховы і абароны лесу, пабочных лесакарыстанняў.

Адрас рэдакцыі:
вул. Пралетарская, 71, 246654, г. Гомель, Рэспубліка Беларусь
Тэлефон: (0232) 53-53-89