Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Альманах
METRICIANA

Выдавец: Athenaeum, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Выдаецца с 2001 г.
Выходзіць на розных мовах

Галоўны рэдактар: Aleh Dziarnovich

Мэты і задачы:
У міжнародным штогадовым навуковым альманаху публікуюцца матэрыялы і вынікі даследаванняў Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага.

Адрас рэдакцыі:
P.O. Box 71, 220123, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: athen@belsonet.net