Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

26.02.2019

У Інстытуце падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі пачаліся навучальныя заняткі ў магістратуры на англійскай мове

У рамках канцэпцыі арганізацыі адукацыйнага працэсу ў магістратуры ДУА “Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі” на англійскай мове ў лютым 2019 года ўпершыню ў НАН Беларусі запушчаны пілотны праект падрыхтоўкі магістраў спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай” на англійскай мове. Дадзены праект рэалізуецца сумесна з ДНУ “Інстытут эканомікі НАН Беларусі”.

Навучальныя заняткі для магістрантаў па дысцыпліне “Глабалізацыя і развіццё нацыянальнага гандлю” на англійскай мове праводзіць вядучы навуковы супрацоўнік сектара знешнеэканамічных адносін РНУП “Інстытут сістэмных даследаванняў у АПК НАН Беларусі”, кандыдат эканамічных навук Ахрамовіч Васіліна Сяргееўна.

Заняткі разлічаны на 34 гадзіны (16 г. лекцый і 18 г. практычных заняткаў). Выніковы экзамен па вучэбнай дысцыпліне магістранты будуць здаваць у маі 2019 года.

Акрамя гэтага, сумесна з Саветам маладых вучоных НАН Беларусі для супрацоўнікаў (маладых навукоўцаў) навуковых устаноў НАН Беларусі з кастрычніка 2018 года ўпершыню рэалізуецца вучэбная праграма (244 гадзіны) па дысцыпліне “Замежная мова (англійская)”.

З лістапада 2018 года рэалізуецца адукацыйная праграма навучальных курсаў гутарковых англійскай і кітайскай моў з тэрмінам навучання 8 месяцаў. З ліку супрацоўнікаў НАН Беларусі ажыццёўлены набор чатырох груп гутарковай англійскай мовы рознага ўзроўню падрыхтоўкі і групы кітайскай мовы (базавы ўзровень). З пачатку 2019/2020 навучальнага года мяркуецца сістэмная арганізацыя адукацыйнага працэсу ў магістратуры на англійскай мове, якая ўключае вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Англійская мова ў навуковай і прафесійнай дзейнасці”, а таксама шэрагу спецкурсаў: “Камп’ютарнае імітацыйнае мадэляванне”, “Астрафізіка”, “Генетыка чалавека і яе медыцынскія прымяненні” і інш.