Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Навуковы часопіс
ЛІТАСФЕРА

Выдавец: Інстытут геахіміі і геафізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Беларускае геалагічнае таварыства, Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 1680-2373
Выдаецца з лістапада 1994 г.
Выходзіць 2 разы ў год на беларускай, англійскай і рускай мовах

Галоўны рэдактар: Р.Г. Гарэцкі, Інстытут геахіміі і геафізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
Навуковы часопіс «Літасфера» друкуе артыкулы і кароткія паведамленні на аснове новых матэрыялаў даследаванняў ва ўсіх галінах навук аб Зямлі, у першую чаргу вынікі вывучэння нетраў Беларусі, а таксама рэцэнзіі, дыскусіі, хроніку найважнейшых падзей у геалагічнай навуцы і практыцы, у тым ліку звесткі аб абароненых дысертацыях, канферэнцыях і нарадах, рэкламу і інш. Аўтарамі часопіса могуць быць пераважна члены Беларускага Геалагічнага грамадства, а таксама замежныя калегі.

Адрас рэдакцыі:
вул. Акадэміка В.Ф. Купрэвіча, 7, 220141, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: lithosphere@geology.org.by
Тэлефон: (017) 263-54-00 Факс:(017) 263-63-98