Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Навуковы часопіс
МЕЛІЯРАЦЫЯ

Заснавальнік: Рэспубліканскае навуковае даччынае ўнітарнае прадпрыемства Інстытут меліярацыі

ISSN 2070-4828
Выдаецца с 2004 г.
Выходзіць 4 разы ў год.

Галоўны рэдактар: А. П. Ліхацэвіч, д.т.н, член-карэспандэнт НАН Беларусі

У часопісе прадстаўлены вынікі навуковых даследаванняў і практычныя рэкамендацыі па праблемах меліярацыі і выкарыстанні меліяраваных зямель. Уключаны ў пералік рэцэнзаваных навуковых выданняў ВАК Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў.

Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Някрасава 39-2, 220040, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: niimel@mail.ru
Тэлефон: (017) 331-49-03