Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ЛІХАЦЭВІЧ Анатоль Паўлавіч

Анатоль Паўлавіч Ліхацэвіч (н. 21.03.1947, в. В. Кракотка, Слонімскага раёна, Гродзенскай вобласці), вучоны ў галіне экалогіі сельскай гаспадаркі. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2003). Член-карэспандэнт Акадэміі аграрных навук (1996-2002), замежны член Расійскай акадэміі сельскагаспадарчых навук (1999), доктар тэхнічных навук( 1994), прафесар (2000).

Навуковыя працы ў галіне рэгулявання воднага рэжыму сельскагаспадарчых культур. Распрацаваў тэорыю эколага-эканамічнай аптымізацыі рэжыму дажджавання глебава-неаднародных сельскагаспадарчых палёў пры няўстойлівых умовах надвор'я. Прапанаваў для ўмоў Беларусі экалагічна бяспечную рэсурсазберагальную тэхналогію дажджавання сельскагаспадарчых культур. Распрацаваў структуру маніторынгу ў інфармацыйнай сістэме падтрымкі прыняцця рашэнняў пры эксплуатацыі меліярацыйных сістэм і інфармацыйную сістэму ўстанаўлення чарговасці і аб'ёмаў работ па ўтрыманні гідрамеліярацыйных сістэм у працаздольным стане, інфармацыйную сістэму падтрымкі прыняцця рашэнняў па кіраванні водным рэжымам глеб. Распрацаваў методыку тэхніка-эканамічнага абгрунтавання рэжыму дажджавання і кропельнага паліву раслін у адкрытым грунце.

Аўтар больш за 300 работ, у тым ліку 7 манаграфій, 4 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, 13 аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў.

Асноўныя працы:

  1. Мелиорация земель в Беларуси (совм. с А.С. Мееровским, Н.К. Вахониным). Минск: Белорус. НИИ мелиорации и луговодства, 2001.
  2. Оценка факторов, формирующих неустойчивую влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в гумидной зоне (на примере Беларуси, Центрального и Волго-Вятского районов Российской Федерации) (совм. с Е.А. Стельмах). Минск: Белпринт, 2002.
  3. Использование и охрана торфяных комплексов в Беларуси и Польше. Минск: Хата, 2002. (в соавт.).
  4. Сохранение и повышение продуктивности мелиорируемых земель Центра Нечерноземной зоны России и Беларуси. Рязань, 2005 (совм. с Ю. А. Мажайским.)
  5. Дождевание сельскохозяйственных культур: основы режима при неустойчивой естественной влагообеспеченности. Минск: Белорус. наука, 2005.
  6. Мелиорация и рациональное использование переувлажненных минеральных земель Нечерноземья России и Беларуси. Минск; М., 2009. (в соавт.).
  7. Сельскохозяйственные мелиорации: учебник. Минск: ИВЦ Минфина, 2010. (совм. с М.Г. Голченко, Г.И. Михайловым).
  8. Водный режим и его роль в обеспечении продуктивности и сохранения торфяных почв (совм. с Э.Н. Шкутовым) // Эколого-экономическое обоснование мелиорации торфяно-болотных комплексов и технологии их рационального использования / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. М.; Рязань, 2012.