Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Навуковы часопіс
ГЛЕБАЗНАЎСТВА І АГРАХІМІЯ

Выдавец: РУП «Інстытут глебазнаўства і аграхіміі», Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN 0130-8475
Выдаецца с 2005 г.
Выходзіць 2 разы ў год на рускай і беларускай мовах

Галоўны рэдактар: В.В. Лапа, акадэмік, Інстытут глебазнаўства і аграхіміі НАН Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мэты і задачы:
Разглядаюцца тэарэтычныя і практычныя вынікі даследаванняў у галіне глебазнаўства, мінералогіі, аграхіміі, харчавання раслін, мікрабіялогіі, экалогіі, уключаючы радыёэкалогию.

Адрас рэдакцыі:
вул. Казінца, 62, 220108, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: brissainform@mail.ru
Тэлефон: (017) 212-07-10 Факс: (017) 212-04-02