Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Часопіс
БЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫКА

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.
Выходзіць 2 разы ў год на беларускай мове

Галоўны рэдактар: А.А. Лукашанец, акадэмік, дырэктар Інстытута мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы ДНУ "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры" НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

Цели и задачи:
У часопісе "Беларуская лінгвістыка" друкуюцца навуковыя артыкулы, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі, матэрыялы ў рубрыку "Хроніка" (інфармацыя пра канферэнцыі, якія адбыліся ў навуковым свеце, пра юбілеі вядомых вучоных філіяла "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы "Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі").

Адрас рэдакцыі:
вул. Сурганава, 1, корп. 2, пакой 1003, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Электронны адрас: inlinasbel@tut.by
Тэлефон: (017) 284-15-94