Bel   ·  Eng  ·  Rus  |    Толькі тэкст  |   НАНБ в Facebook НАНБ в Vkontakte НАНБ в Twitter НАНБ в Instagram НАНБ в Youtube НАНБ в LinkedIn НАНБ в SlideShare rss-лента новостей Написать письмо 
   
Афiцыйны iнтэрнет-партал Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
Афiцыйны iнтэрнет-сайт Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Інтэрнет-партал Моладзь Беларусі
Газета Навука
Часопіс Навука і інавацыі

Аспірантура НАН Беларусі

Галоўная старонка / Дзейнасць акадэміі / Падрыхтоўка навуковых кадраў / Аспірантура НАН Беларусі

Асноўнай формай падрыхтоўкі навуковых кадраў у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з моманту яе заснавання з'яўляецца аспірантура. 23 снежня 1930 г. з мэтай планамернай падрыхтоўкі навуковых кадраў у рэспубліцы і паляпшэння навукова-метадычнага кіраўніцтва гэтай работай Савет Народных Камісараў БССР прыняў пастанову "Аб падрыхтоўцы аспірантаў", згодна з якой падрыхтоўка аспірантаў была сканцэнтравана пры Беларускай Акадэміі навук. 12 студзеня 1931 г. у сістэме Акадэміі навук быў створаны Інстытут аспірантуры, да якога былі прыкамандыраваны аспіранты з вышэйшых навучальных устаноў. Прынята лічыць, што з гэтага часу ў Беларусі пачалася планамерная падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі.

У дадзены час арганізацыйна-метадычныя і каардынуючыя функцыі па падрыхтоўцы навуковых кадраў праз аспірантуру ў навуковых арганізацыях Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ажыццяўляе Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў, створаны ў 2001 г. Па стане на 1 студзеня 2008 г. у аспірантуры НАН Беларусі праходзілі падрыхтоўку 638 аспірантаў, у тым ліку 444 - па вочнай і 194 - па завочнай форме навучання. У парадку саіскальніцтва 310 супрацоўнікаў НАН Беларусі і спецыялістаў народнай гаспадаркі рэспублікі працавалі над кандыдацкімі дысертацыямі. Навуковыя арганізацыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі прадастаўляюць сёння магчымасці падрыхтоўкі ў аспірантуры па шырокаму колу спецыяльнасцей і галін навукі, якія пералічаны ніжэй.


Фізіка-матэматычныя навукі

01.01.02 Дифференциальные уравнения
Институт математики, Институт технологии металлов

01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел
Институт математики

01.01.07 Вычислительная математика
Институт математики

01.01.09 Дискретная математика и математическая кибернетика
Институт математики, Объединённый институт проблем информатики

01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры
Объединённый институт машиностроения

01.04.02 Теоретическая физика
Институт физики им. Б.И.Степанова

01.04.05 Оптика
Институт физики им. Б.И.Степанова

01.04.07 Физика конденсированного состояния
Институт физики им. Б.И.Степанова, Научно-практический центр по материаловедению, Институт технической акустики, Объединённый институт машиностроения, Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого

01.04.08 Физика плазмы
Институт физики им. Б.И.Степанова

01.04.10 Физика полупроводников
Научно-практический центр по материаловедению

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника
Институт тепло- и массобмена им. А.В.Лыкова, Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны

01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц
Институт физики им. Б.И.Степанова, Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны

01.04.17 Химическая физика, в т.ч. физика горения и взрыва
Институт тепло- и массобмена им. А.В.Лыкова

01.04.21 Лазерная физика
Институт физики им. Б.И.Степанова

01.04.23 Физика высоких энергий
Институт физики им. Б.И.Степанова

Хімічныя навукі

02.00.03 Органическая химия
Институт физико-органической химии, Институт химии новых материалов, Институт биоорганической химии

02.00.04 Физическая химия
Институт физико-органической химии, Институт общей и неорганической химии, Институт химии новых материалов

02.00.06 Высокомолекулярные соединения
Институт физико-органической химии

02.00.10 Биоорганическая химия
Институт биоорганической химии

02.00.11 Коллоидная химия и физико-химическая механика
Институт общей и неорганической химии

02.00.14 Радиохимия
Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны

Біялагічныя навукі

03.00.01 Радиобиология
Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны, Институт радиобиологии

03.00.02 Биофизика
Институт фармакологии и биохимии, Институт биофизики и клеточной инженерии

03.00.04 Биохимия
Институт биоорганической химии, Институт фармакологии и биохимии, Институт биофизики и клеточной инженерии, Центральный ботанический сад

03.00.05 Ботаника
Центральный ботанический сад, Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича

03.00.07 Микробиология
Институт микробиологии

03.00.08 Зоология
Научно-практический центр по биоресурсам

03.00.09 Энтомология
Научно-практический центр по биоресурсам

03.00.10 Ихтиология
Научно-практический центр по биоресурсам

03.00.12 Физиология и биохимия растений
Институт биофизики и клеточной инженерии, Центральный ботанический сад, Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича

03.00.13 Физиология
Институт физиологии

03.00.14 Антропология
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

03.00.15 Генетика
Институт генетики и цитологии

03.00.16 Экология
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам

03.00.18 Гидробиология
Научно-практический центр по биоресурсам

03.00.19 Паразитология
Научно-практический центр по биоресурсам, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского

03.00.23 Биотехнология
Институт генетики и цитологии, Институт микробиологии

03.00.24 Микология
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича

03.00.26 Молекулярная генетика
Институт генетики и цитологии

Тэхнічныя навукі

05.02.01 Материаловедение
Физико-технический институт, Институт технологии металлов, Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого, Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения

05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машинs
Объединённый институт машиностроения

05.02.04 Трение и износ в машинах
Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого, Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения

05.02.08 Технология машиностроения
Физико-технический институт, Объединённый институт машиностроения

05.02.11 Методы контроля и диагностики в машиностроении
Институт прикладной физики

05.03.01 Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки
Физико-технический институт

05.03.05 Технологии и машины обработки давлением
Физико-технический институт

05.05.03 Колёсные и гусеничные машины
Объединённый институт машиностроения

05.11.08 Радиоизмерительные приборы
Институт прикладной физики

05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий
Институт прикладной физики

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации
Объединённый институт проблем информатики, Институт прикладной физики

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
Институт физики им. Б.И.Степанова

05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
Объединённый институт проблем информатики

05.13.12 Системы автоматизации проектирования
Объединённый институт проблем информатики, Объединённый институт машиностроения

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Объединённый институт проблем информатики

05.14.01 Энергетические системы и комплексы
Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны

05.14.03 Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации
Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика
Институт тепло- и массобмена им. А.В.Лыкова

05.14.08 Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии
Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства

05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов
Физико-технический институт

05.16.04 Литейное производство
Институт технологии металлов

05.16.05 Обработка металлов давлением
Физико-технический институтe, Институт технической акустики

05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные материалы
Объединённый институт машиностроения

05.17.07 Химия и технология топлива и специальных продуктов
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии

05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов
Институт общей и неорганической химии

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых,бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства
Научно-практический центр по продовольствию

05.18.04 Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств
Институт мясо-молочной промышленности

05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств
Институт мясо-молочной промышленности

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства
Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства

05.27.01 Твёрдотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах
Институт физики им. Б.И.Степанова, Физико-технический институт

05.23.07 Гидротехническое строительство
Институт мелиорации

Сельскагаспадарчыя навукі

06.01.01 Общее земледелие
Научно-практический центр по земледелию

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Институт мелиорации

06.01.03 Агропочвоведение, агрофизика
Институт почвоведения и агрохимии

06.01.04 Агрохимия
Институт почвоведения и агрохимии

06.01.05 Селекция и семеноводство
Научно-практический центр по земледелию, Институт льна, Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству, Институт овощеводства, Институт плодоводства

06.01.06 Овощеводство
Институт овощеводства

06.01.07 Плодоводство, виноградарство
Институт плодоводства

06.01.09 Растениеводство
Научно-практический центр по земледелию, Институт льна, Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству

06.01.11 Защита растений
Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству, Институт защиты растений

06.01.12 Кормопроизводство и луговодство
Институт мелиорации

06.02.01 Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных
Научно-практический центр по животноводству

06.02.02 Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов
Научно-практический центр по животноводству

06.02.04 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
Научно-практический центр по животноводству

06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство
Институт леса

06.03.02 Лесоустройство и лесная таксация
Институт леса

06.03.03 Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними
Институт леса

Гістарычныя навукі

07.00.02 Отечественная история
Институт истории

07.00.06 Археология
Институт истории

07.00.07 Этнография, этнология и антропология
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Институт истории

Эканамічныя навукі

08.00.01 Экономическая теория
Институт экономики

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
Институт экономики, Институт леса

08.00.14 Мировая экономика
Институт экономики

Філасофскія навукі

09.00.01 Онтология и теория познания
Институт философии

09.00.03 История философии
Институт философии

09.00.05 Этика
Институт философии

09.00.08 Философия науки и техники
Институт философии

09.00.11 Социальная философия
Институт философии

09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры
Институт философии

Філалагічныя навукі

10.01.01 Белорусская литература
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.01.02 Русская литература
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.01.03 Литература народов стран зарубежья
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.01.08 Теория литературы. Текстология
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.01.09 Фольклористика
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы, Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.02.01 Белорусский язык
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.02.02 Русский язык
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

10.02.03 Славянские языки
Институт языка и литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы

Медыцынскія навукі

14.00.20 Токсикология
Институт фармакологии и биохимии

14.00.25 Фармакология, клиническая фармакология
Институт фармакологии и биохимии

Ветэрынарныя навукі

16.00.01 Диагностика болезней и терапия животных
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского

16.00.03 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского

16.00.04 Ветеринарная фармакология с токсикологией
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского

16.00.06 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза
Научно-практический центр по животноводству, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского

16.00.07 Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского

Мастацтвазнаўства

17.00.01 Театральное искусство
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

17.00.02 Музыкальное искусство
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

17.00.03 Кино-, теле и другие экранные искусства
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

17.00.04 Изобразительное декоративно- прикладное искусство и архитектура
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

17.00.09 Теория и история искусства
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы

Институт социологии

Сацыялагічныя навукі

22.00.03 Экономическая социология и демография
Институт социологии

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
Институт социологии

22.00.06 Социология культуры, духовной жизни
Институт социологии

Навукі аб Зямлі

25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная)
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии

25.00.36 Геоэкология
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии

Галоўная старонка / Дзейнасць акадэміі / Падрыхтоўка навуковых кадраў / Аспірантура НАН Беларусі / Да пачатку старонкі