Bel   ·  Eng  ·  Rus  |    Толькі тэкст  |   НАНБ в Facebook НАНБ в Vkontakte НАНБ в Twitter НАНБ в Instagram НАНБ в Youtube НАНБ в LinkedIn НАНБ в SlideShare rss-лента новостей Написать письмо 
   
Афiцыйны iнтэрнет-партал Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
Афiцыйны iнтэрнет-сайт Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Інтэрнет-партал Моладзь Беларусі
Газета Навука
Часопіс Навука і інавацыі

Арганізацыі Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў

Галоўная старонка / Арганізацыі / Арганізацыі Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў


logo   
Дзяржаўная навуковая ўстанова
ІНСТЫТУТ ЭКАНОМІКІ

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-07-16. E-mail: director@economics.basnet.by
Вэб-сайт: http://economics.basnet.by


Створаны ў 1931 г.

Дырэктар: к.э.н. Валерый Іванавіч БЕЛЬСКІ, тэл.: (017) 284-24-43
Нам.дыр. па навуковай рабоце: к.э.н. Пётр Мікалаевіч ПЯКУЦЬКА, тэл.: (017) 284-19-85
Вучоны сакратар: к.э.н. Ларыса Генадз'еўна ТРЫГУБОВІЧ, тэл.: (017) 284-02-71

Напрамкі дзейнасці: Правядзенне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў; выяўленне прынцыпова новых шляхоў навукова-тэхнічнага прагрэсу, ажыццяўленне прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак па прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці; распрацоўка рэкамендацый па выкарыстанні вынікаў навуковых даследаванняў Установы на практыцы, іх суправаджэнне пры засваенні ў вытворчасці; удзел у распрацоўцы і правядзенне навуковых экспертыз важнейшых навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, а таксама праектаў нарматыўных прававых актаў па профілі Установы; вывучэнне і абагульненне дасягненняў сусветнай навукі, і адаптацыя перадавога замежнага вопыту да ўмоў Рэспублікі Беларусь

Структурныя падраздзяленні: аддзелы сусветнай эканомікі і знешнеэканамічных даследаванняў; інавацыйнай палітыкі; макраэканамічнай і фінансавай палітыкі; маніторынгу сацыяльна-эканамічнага развіцця; эканомікі сферы паслуг

Аспірантура па спецыяльнасцях: 08.00.01 Эканамічная тэорыя; 08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай; 08.00.14 Сусветная эканоміка

Дактарантура па спецыяльнасцях: 08.00.01 Эканамічная тэорыя; 08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай; 08.00.14 Сусветная эканоміка

Прадукцыя і паслугі: прыкладныя даследаванні па галінах эканомікі; распрацоўка і экспертыза навукова-тэхнічных і інвестыцыйных праектаў, тэхніка-эканамічных абгрунтаванняў, бізнес-планаў развіцця; аналіз таварных рынкаў у Беларусі, Еўропе, свеце; падрыхтоўка даведачна-аналітычнай інфармацыі аб развіцці беларускай эканомікі; навуковая экспертыза праектаў нарматыўных актаў эканамічнай накіраванасці; распрацоўка прапаноў для органаў дзяржаўнага кіравання па рэалізацыі эканамічнай палітыкі Беларусі


logo   
Дзяржаўная навуковая ўстанова
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-18-70. E-mail: ii@history.by
Вэб-сайт: http://history.by


Створаны ў 1929 г.

Дырэктар: к.г.н. Вячаслаў Віктаравіч ДАНІЛОВІЧ, тэл.: (017) 284-18-70
Нам. дыр. па навуковай рабоце: к.г.н., Вадзім Леанідавіч ЛАКІЗА, тэл.: (017) 284-18-69
Вучоны сакратар: к.г.н. Андрэй Пятровіч САЛАЎЯНАЎ, тэл.: (017) 284-25-40

Напрамкі дзейнасці: Ажыццяўленне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па гісторыі, археалогіі (у тым ліку выратавальнай у зонах новабудоўляў), антрапалогіі, спецыяльных гістарычных навуках; стрыжань навуковай дзейнасці – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны

Структурныя падраздзяленні: дырэкцыя, вучоны савет, 5 цэнтраў і 11 аддзелаў. Археалагічная навукова-музейная экспазіцыя, Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі (уключае адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі). Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі ўключае аддзелы: захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны, археалогіі першабытнага грамадства, археалогіі Сярэднявечча і Новага часу, гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу. Цэнтр спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі ўключае аддзелы: антрапалогіі, аддзел крыніцазнаўства і археаграфіі, аддзел генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі, аддзел гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання. Цэнтр новай і найноўшай гісторыі Беларусі ўключае аддзелы: ваеннай гісторыі Беларусі, гісторыі Беларусі Новага часу, найноўшай гісторыі Беларусі. Асобнымі структурнымі падраздзяленнямі з’яўляюцца Цэнтр гісторыі геапалітыкі і Цэнтр усеагульнай гісторыі і міжнародных адносін

Аспірантура па спецыяльнасцях: 07.00.02 Айчынная гісторыя; 07.00.06 Археалогія; 07.00.07 Этнаграфія, этналогія, антрапалогія; 07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання; 03.03.02 Антрапалогія (біялагічныя навукі)

Дактарантура па спецыяльнасцях: 07.00.02 Айчынная гісторыя; 07.00.06 Археалогія; 07.00.07 Этнаграфія, этналогія, антрапалогія; 07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання; 03.03.02 Антрапалогія (біялагічныя навукі)

Савет па абароне дысертацый: Д 01.40.01 па спецыяльнасцях 07.00.02 - айчынная гісторыя, 07.00.06 - археалогія, 07.00.09 - гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання

Прадукцыя і паслугі: выпуск 3 перыядычных навуковых зборнікаў прац, уключаных у Пералік навуковых выданняў ВАК Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў: “Гістарычна-археалагічны зборнік”; “Матэрыялы па археалогіі Беларусі”; “Актуальныя пытанні антрапалогіі”, індывідуальных і калектыўных навуковых і навукова-папулярных выданняў; ажыццяўленне археалагічнай экспертызы зон новабудоўляў; выкананне выратавальных археалагічных раскопак; арганізацыя сумесных навукова-даследчых работ і навукова-практычных мерапрыемстваў з навукоўцамі ўстаноў адукацыі, краязнаўцамі і органамі ўлады; папулярызацыя дасягненняў інстытута і распаўсюджванне навуковых гістарычных ведаў сярод насельніцтва; падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі


logo   
Дзяржаўная навуковая ўстанова
ІНСТЫТУТ ФІЛАСОФІІ

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-29-25. E-mail: institute@philosophy.by
Вэб-сайт: http://philosophy.by


Створаны ў 1931 г.

Дырэктар: к.філас.н. Анатолій Аркадзьевіч ЛАЗАРЭВІЧ, тэл.: (017) 284-07-18
В.а. вучонага сакратара: к.філас.н. Алена Алегаўна ПАДАЛІНСКАЯ, тэл.: (017) 284-29-25

Напрамкі дзейнасці: Фундаментальныя даследаванні ў галіне тэорыі і метадалогіі прыродазнаўчага і сацыяльна-гуманітарнага пазнання, філасофскай антрапалогіі, сацыяльнай экалогіі, этыкі, эстэтыкі, філасофіі культуры і рэлігіі, філасофскіх праблем глабальных працэсаў і інтэграцыі. Распрацоўка інавацыйных стратэгій сацыяльнага, духоўна-культурнага і навуковага прагрэсу, станаўлення інфармацыйнага грамадства і эканомікі ведаў. Сацыяльна-гуманітарная экспертыза актуальных з’яў і працэсаў грамадска-эканамічнага, культурнага і духоўнага жыцця. Вывучэнне і абагульненне дасягненняў сусветнай і нацыянальнай філасофскай думкі і садзейнічанне найбольш поўнаму іх практычнаму выкарыстанню ў вучэбна-выхаваўчай і грамадзянска-патрыятычнай рабоце, грамадскім інфармаванні.

Структурныя падраздзяленні: цэнтры філасофска-метадалагічных і міждысцыплінарных даследаванняў; сацыяльна-філасофскіх і антрапалагічных даследаванняў; гісторыка-філасофскіх і кампаратыўных даследаванняў; даследаванняў глабалізацыі, інтэграцыі і сацыякультурнага супрацоўніцтва; кіравання ведамі і кампетэнцыямі.

Сумесныя падраздзяленні: філіял кафедры філасофіі і метадалогіі навукі БДУ, філіял кафедры паліталогіі БДУ; кафедра-лабараторыя сацыяльна-гуманітарнай экспертызы ў сферы навукі і адукацыі (сумесна з Інстытутам сацыяльна-гуманітарнай адукацыі БДЭУ). З 2017 года пры інстытуце працуе Беларуска-кітайскі даследчы цэнтр філасофіі і культуры (сумесна з Ліннаньскім педагагічным універсітэтам, правінцыя Гуандун, КНР). На базе інстытута створана кластарная структура – Рэспубліканскі цэнтр фундаментальнай і практычнай філасофіі.

Аспірантура па спецыяльнасцях: 09.00.01 Анталогія і тэорыя пазнання; 09.00.03 Гісторыя філасофіі; 09.00.05 Этыка; 09.00.08 Філасофія навукі і тэхнікі; 09.00.11 Сацыяльная філасофія; 09.00.13 Філасофская антрапалогія, філасофія культуры; 09.00.14 Філасофія рэлігіі і рэлігіязнаўства

Дактарантура па спецыяльнасцях: 09.00.01 Анталогія і тэорыя пазнання; 09.00.03; Гісторыя 09.00.08 Філасофія навукі і тэхнікі; 09.00.11 Сацыяльная філасофія

Прадукцыя і паслугі: калектыўныя і індывідуальныя манаграфіі, артыкулы, падручнікі і навучальныя дапаможнікі; падрыхтоўка аналітычных матэрыялаў і выкананне экспертных работ для органаў дзяржаўнага кіравання, прадпрыемстваў і арганізацый; распрацоўка і правядзенне навучальных і трэнінгавых мерапрыемстваў і курсаў, арганізацыя канферэнцый, семінараў, круглых сталоў; стажыроўкі для даследчыкаў, выкладчыкаў, навучэнцаў.


logo   
Дзяржаўная навуковая ўстанова
ІНСТЫТУТ САЦЫЯЛОГІІ

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-29-28. E-mail: isst@socio.bas-net.by
Вэб-сайт: http://socio.bas-net.by


Створаны ў 1990 г.

Дырэктар: к.с.н. Генадзь Пятровіч КАРШУНОЎ, тэл.: (017) 284-18-65
Зам.дыр. па нав. рабоце: к.с.н. Юрый Генадзьевіч ЧАРНЯК, тэл.: (017) 284-27-71
В.а. вучонага сакратара: Ірына Аляксандраўна ЛІСОЎСКАЯ, тэл.: (017) 284-18-65

Напрамкі дзейнасці: Правядзенне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў у галіне сацыялагічных, сацыяльна-псіхалагічных і паліталагічных ведаў; выяўленне шляхоў навукова-інавацыйнага развіцця грамадства, ажыццяўленне прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак па прыярытэтных напрамках навуковай дзейнасці; распрацоўка рэкамендацый па выкарыстанні вынікаў навуковых даследаванняў Інстытута на практыцы, іх суправаджэнне пры засваенні ў сістэме дзяржаўнага кіравання, адукацыі і выхавання, дзейнасці прадпрыемстваў і арганізацый; правядзенне па даручэнні кіраўніцтва Акадэміі навук і іншых органаў дзяржаўнага кіравання навуковых экспертыз найважнейшых навуковых, навукова-тэхнічных і народнагаспадарчых праграм, навукова-даследчых і інавацыйных праектаў, а таксама праектаў нарматыўных прававых актаў па профілю Інстытута; вывучэнне і абагульненне дасягненняў сусветнай навукі па профілю Інстытута і садзейнічанне іх навукова-практычнага выкарыстання; папулярызацыя і прапаганда сучасных навуковых ведаў і шляхоў іх прымянення праз друкаваную прадукцыю, сродкі масавай інфармацыі, навукова-метадычныя і навучальныя мерапрыемствы па профілю Інстытута; падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва; павышэнне кваліфікацыі навуковых работнікаў і спецыялістаў, у тым ліку ў замежных навуковых цэнтрах; развіццё ўласнага навукова-інавацыйнага патэнцыялу, канцэптуальных і прыкладных распрацовак, выкананых у Інстытуце.

Структурныя падраздзяленні: цэнтры маніторынгу міграцыі навуковых і навукова-педагагічных кадраў; палітычнай і эканамічнай сацыялогіі (аддзелы палітычнай сацыялогіі; эканамічнай сацыялогіі); сацыялогіі культуры і сацыяльнай сферы (аддзелы сацыялогіі культуры; сацыялогіі сацыяльнай сферы); рэгіянальнай сацыялогіі (сектары сацыялогіі вёскі; этнаканфесійных і рэгіянальных даследаванняў); сектар аператыўных сацыялагічных даследаванняў і матэматычнага мадэлявання

Аспірантура па спецыяльнасцях: 22.00.03 Эканамічная сацыялогія і дэмаграфія; 22.00.04 Сацыяльная структура, сацыяльныя інстытуты і працэсы; 22.00.05 Палітычная сацыялогія; 22.00.06 Сацыялогія культуры

Дактарантура па спецыяльнасцях: 22.00.03 Эканамічная сацыялогія і дэмаграфія; 22.00.04 Сацыяльная структура, сацыяльныя інстытуты і працэсы; 22.00.05 Палітычная сацыялогія; 22.00.06 Сацыялогія культуры

Прадукцыя і паслугі: штогадовы маніторынг сацыяльна-эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь; правядзенне апытанняў грамадскай думкі па сацыяльна значных праблемах, у тым ліку: даследаванне праблем аховы здароўя, адукацыі, рэлігіі, ладу і якасці жыцця насельніцтва, нацыянальнай ідэнтычнасці, вёскі і г.д.; даследаванне палітычнай сітуацыі ў перыяд перадвыбарных кампаній і паслявыбарныя замеры; правядзенне маркетынгавых даследаванняў; даследаванне аўдыторыі і рэйтынгаў тэлеканалаў; распрацоўка і ўдасканаленне метадаў і методык сацыялагічных даследаванняў; аналіз навуковых і эмпірычных даных, падрыхтоўка аналітычных матэрыялаў па выніках праведзеных даследаванняў; экспертная дапамога і кансультацыйная падтрымка іншым сацыялагічных структурам; падрыхтоўка сацыялагічных кадраў.Дзяржаўная навуковая ўстанова
ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-18-81. E-mail: bel-centre@bas-net.by, inlinasbel@tut.by
Вэб-сайт: http://cbcll.basnet.by


Створаны ў 2012 г.

Дырэктар: акадэмік Аляксандр Іванавіч ЛАКОТКА, тел.: (017) 284-29-21
Вучоны сакратар: д.м.н. Аляксандр Віктаравіч ГУРКО, тэл.: (017) 284-29-16

Напрамкі дзейнасці:Даследаванне этнакультурных працэсаў на тэрыторыі Беларусі; міжэтнічных сувязей беларусаў, рускіх, украінцаў і іншых народаў у галіне матэрыяльнай і духоўнай культуры. Распрацоўка праблем гісторыі і тэорыі беларускага мастацтва. Вывучэнне сістэмы беларускай мовы на розных этапах яе развіцця. Правядзенне сацыялінгвістычных, супастаўляльных і параўнальна-тыпалагічных даследаванняў. Падрыхтоўка слоўнікаў беларускай мовы, у тым ліку перакладных беларуска-іншаславянскіх і іншаславянска-беларускіх. Выяўленне і аналіз асноўных тэндэнцый і заканамернасцей гістарычнага і сучаснага літаратурнага працэсу. Вывучэнне праблем гісторыі літаратуры і літаратурных сувязей у славянскім свеце і за яго межамі. Даследаванне літаратурнай спадчыны Беларусі, у т. л. падрыхтоўка акадэмічных выданняў збораў твораў класікаў беларускай літаратуры, літаратурных помнікаў.

Структурныя падраздзяленні: Філіялы: Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа; Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы

Аспірантура па спецыяльнасцях: 07.00.07 Этнаграфія, этналогія і антрапалогія; 10.01.01 Беларуская літаратура; 10.01.02 Руская літаратура; 10.01.03 Літаратура народаў краін замежжа; 10.01.08 Тэорыя літаратуры. Тэксталогія; 10.01.09 Фалькларыстыка; 10.02.01 Беларуская мова; 10.02.02 Руская мова; 10.02.03 Славянскія мовы; 17.00.01 Тэатральнае мастацтва; 17.00.02 Музычнае мастацтва; 17.00.03 Кіно, тэле- і іншыя экранныя мастацтвы; 17.00.04 Выяўленчае, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і архітэктура; 17.00.09 Тэорыя і гісторыя мастацтва

Дактарантура па спецыяльнасцях:07.00.07 Этнаграфія, этналогія і антрапалогія; 10.01.01 Беларуская літаратура; 10.01.02 Руская літаратура; 10.01.03 Літаратура народаў краін замежжа; 10.01.08 Тэорыя літаратуры. Тэксталогія; 10.01.09 Фалькларыстыка; 10.02.01 Беларуская мова; 10.02.02 Руская мова; 10.02.03 Славянскія мовы; 17.00.01 Тэатральнае мастацтва; 17.00.04 Выяўленчае, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і архітэктура; 17.00.09 Тэорыя і гісторыя мастацтва

Прадукцыя і паслугі: Навуковыя даследаванні (правядзенне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў у галіне мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі). Навуковыя выданні (падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў у галіне выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, архітэктуры, тэатральнага, музычнага, кіна- і тэлемастацтва, фалькларыстыкі, этналогіі, гісторыі беларускай мовы, дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі, лексікалогіі і лексікаграфіі, сучаснай беларускай мовы, славістыкі і тэорыі мовы, беларуска-рускіх моўных і літаратурных сувязей, беларускай літаратуры XX і XXІ стст., тэксталогіі і выданняў літаратурных помнікаў, узаемасувязей літаратур, тэорыі і гісторыі беларускай літаратуры. Распрацоўка слоўнікаў і даведнікаў розных тыпаў, падрыхтоўка вучэбных дапаможнікаў, збору твораў класікаў беларускай літаратуры). Навуковая экспертыза (правядзенне навуковых экспертыз найважнейшых навуковых і народнагаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, а таксама праектаў нарматыўных прававых актаў па профілі Цэнтра). Практычныя рэкамендацыі (распрацоўка рэкамендацый па выкарыстанні вынікаў навуковых даследаванняў Цэнтра на практыцы). Падрыхтоўка кадраў (падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва). Экскурсійныя паслугі (аказанне экскурсійных паслуг і прапаганда нацыянальнай мастацкай культуры ў навуковай экспазіцыі аддзела старажытнабеларускай культуры)Філіял Цэнтра
ІНСТЫТУТ МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІІ І ФАЛЬКЛОРУ
ІМЯ КАНДРАТА КРАПІВЫ

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-18-81. E-mail: secr@bas-net.by
Вэб-сайт: http://www.imef.basnet.by


Заснаваны ў 1957 г.

Дырэктар: д-р мастацтвазнаўства Валерый Іванавіч ЖУК, тел.: (017) 284-23-81
Вучоны сакратар: д.м.н. Аляксандр Віктаравіч ГУРКО, тэл.: (017) 284-29-16

Структурныя падраздзяленні: аддзелы: народазнаўства, архітэктуры (у тым ліку сектара духоўных традыцый у народнай архітэктуры, сучаснай сусветнай архітэктуры і дызайну), фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў (у тым ліку сектар захавання фальклорнай спадчыны), старажытнабеларускай культуры, экранных мастацтваў, музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, тэатральнага мастацтваФіліял Цэнтра
ІНСТЫТУТ МОВАЗНАЎСТВА ІМЯ ЯКУБА КОЛАСА

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-18-85. E-mail: inlinasbel@tut.by
Вэб-сайт: http://iml.basnet.by


Створаны ў 1929 г.

Дырэктар: к.ф.н. Ігар Лявонавіч КАПЫЛОЎ, тэл.: (017) 284-15-31
Вучоны сакратар: к.ф.н. Вольга Уладзіміраўна МІЦКЕВІЧ, тэл.: (017) 284-27-18

Структурныя падраздзяленні: аддзелы: беларуска-рускіх моўных сувязей, гісторыі беларускай мовы, дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі, сучаснай беларускай мовы, лексікалогіі і лексікаграфіі, славістыкі і тэорыі мовы (у тым ліку сектар этналінгвістыкі і фальклору)Філіял Цэнтра
ІНСТЫТУТ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

вул. Сурганава, 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Факс: (017) 284-18-85. E-mail: inlinasbel@tut.by
Вэб-сайт: http://iml.basnet.by


Створаны ў 1931 г.

Д-ырэктар: д.ф.н. Іван Васільевіч САВЕРЧАНКА, тэл.: +375-29-157-84-41
Вучоны сакратар: к.ф.н. Анатоль Віктаравіч ТРАФІМЧЫК, тэл.: +375-29-606-47-28

Структурныя падраздзяленні: аддзелы: беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст., тэорыі і гісторыі літаратуры (у тым ліку сектар гісторыі беларускай літаратуры), узаемасувязей літаратур, выданняў і тэксталогіі


Дзяржаўная ўстанова
ЦЭНТРАЛЬНАЯ НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ ЯКУБА КОЛАСА

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
ВЫДАВЕЦКІ ДОМ "БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА"

Галоўная старонка / Арганізацыі / Навуковыя інстытуты і цэнтры / Арганізацыі Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў / Да пачатку старонкі