Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

 МАХНАЧ Анатолій Аляксандравіч

МАХНАЧ Анатолій Аляксандравіч

Анатолій Аляксандравіч Махнач (н. 13.07.1951, Масква), геолаг. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2003; чл.-кар. з 1994), доктар геолага-мінералагічных навук (1990), прафесар (2001).

Развіў літагідрагеахімічны напрамак у тэорыі літагенезу, распрацаваў гідрагеалагічную канцэпцыю катагенезу асадкавых парод, даў усебаковае апісанне пераўтварэнняў поліфацыяльных адкладанняў у гідрагеахімічным асяроддзі, звязаным з эвапарытамі, паглыбіў уяўленні пра паводзіны стабільных ізатопаў вугляроду, кіслароду і серы ў працэсе галагенезу. Вывучае геалагічную будову тэрыторыі Беларусі: ахарактарызаваў катагенетычныя змены міжсолевых і падсолевых адкладанняў дэвона, карбанатныя і крэмневыя канкрэцыі дэвонскай і мелавай тоўшчаў, заклаў асновы вывучэння геахіміі стабільных ізатопаў у рэгіёне, удзельнічаў у рашэнні пытанняў, звязаных з праблемай асваення ёдабромных расолаў, пошукамі і разведкай нафты, рэдкіх і расеяных элементаў.

Аўтар каля 200 навуковых прац, у т.л. 14 манаграфій.

Прэмія Ленінскага камсамола Беларусі 1980 г. за цыкл прац "Літагенез і гідрагеахімія дэвонскіх адкладанняў Прыпяцкага нафтаноснага басейна (у сувязі з пошукамі радовішчаў нафты і ацэнкай перспектыў народнагаспадарчага выкарыстання ёда-бромных расолаў)". Прэмія НАН Беларусі 1993 г. за манаграфію "Катагенез і падземныя воды".

Асноўныя працы:

  1. Постседиментационные изменения межсолевых девонских отложений Припятского прогиба. Мн.: Наука и техника, 1980.
  2. Катагенез и подземные воды. Мн.: Наука и техника, 1989.
  3. Изотопы углерода и кислорода в девонских карбонатных образованиях Беларуси. Мн.: Ин-т геол. наук АН Беларуси, 1994 (в соавт.).
  4. Стадиальный анализ литогенеза. Мн.: БГУ, 2000.
  5. Введение в геологию Беларуси. Мн.: Ин-т геол. наук НАН Беларуси, 2004.
  6. Постседиментационные изменения отложений платформенного чехла Беларуси. Мн.: Беларуская навука, 2007 (в соавт.).