Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

НІКІЦЕНКА Пётр Георгіевіч

НІКІЦЕНКА Пётр Георгіевіч

Пётр Георгіевіч Нікіценка (н. 02.01.1943, в. Жыгалава, Віцебскага р-на), вучоны-эканаміст. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2000; чл.-кар. з 1994), доктар эканамічных навук (1991), прафесар (1991).

Навуковыя працы ў галіне нацыянальнай бяспекі, дзяржаўнага кіравання і будаўніцтва, навукова-тэхнічнага, інавацыйнага развіцця, павышэння эфектыўнасці накаплення капіталу, фондаў і інтэнсіфікацыі грамадскай вытворчасці. Даследаванні па праблемах накаплення і эфектыўнасці грамадскага ўзнаўлення з пазіцыі эканамічнай узаемасувязі прыроды, чалавека і грамадства з’яўляюцца ўкладам у распрацоўку тэорыі, метадалогіі і методыкі ўстойлівага развіцця ў рэгіянальна-галіновым аспекце. Распрацаваў эканоміка-матэматычную макрамадэль грамадскага ўзнаўлення ноасфернай арыентацыі, якая адлюстроўвае адзінства прыроднай (экалагічнай), матэрыяльнай і нематэрыяльнай (сацыяльнай) сфер грамадскага ўзнаўлення.

Аўтар больш за 500 навуковых прац, у т.л. 33 манаграфій.

Прэмія акадэмій навук Украіны, Беларусі і Малдовы 2001 г.

Узнагароджаны медалямі.

Асноўныя працы:

  1. Интенсификация производства и фондоемкость продукции. Мн.: Беларусь, 1981.
  2. Модель устойчивого социально-экономического развития Беларуси: проблемы формирования и эволюции. Мн.: Право и экономика, 2000.
  3. Цивилизационный процесс под углом ноосферного зрения. В 3-х книгах. Мн.; М.: Право и экономика, 2002 (совм. с Андреевым И.Л.).
  4. Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы. Мн.: Право и экономика, 2003 (в соавт.).
  5. Императивы инновационного развития Беларуси: Теория, методология, практика. Мн.: Право и экономика, 2003.
  6. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного развития. Мн.: Белорусская наука, 2006.