Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ТАЛКАЧОЎ Віталій Антонавіч

ТАЛКАЧОЎ Віталій Антонавіч

Віталій Антонавіч Талкачоў (н. 28.06.1934, в. Скірмантава, Дзяржынскага р-на, Мінскай вобл.), фізік. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2000; чл.-кар. з 1984), доктар фізіка-матэматычных навук (1980), прафесар (1990).

Работы ў галіне малекулярнай спектраскапіі і квантавай электронікі. Распрацаваў тэорыю статыстычнага фарміравання назіраемых фотафізічных характарыстык свабодных складаных малекул і прапанаваў метады іх эксперыментальнага вывучэння. Стварыў лазеры на электронных пераходах свабодных складаных малекул, выявіў, тэарэтычна і эксперыментальна вывучыў палярызацыю стымуляванага вылучэння і палярызаванай флуарэсцэнцыі арыентацыйна анізатропнай пары складаных малекул. Устанавіў дынамічны механізм квантавага вярчальнага рэха ў многаатамных малекул.

Аўтар манаграфіі, звыш 130 навуковых прац, 13 вынаходстваў.

Ленінская прэмія 1980 г. за стварэнне і развіццё новага навуковага напрамку – спектраскапія свабодных складаных малекул. Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь 1998 г. за цыкл прац "Дынаміка вярчальнага руху электронна-узбуджаных многаатамных малекул у газавай фазе".

Узнагароджаны медалямі.

Асноўныя працы:

  1. Генерация излучения сложными молекулами в газовой фазе (совм. с Н.А. Борисевичем) // Успехи физических наук. 1982. Т.138, вып. 12.
  2. Аналитическая эффективность молекулярного вращательного квантового эха // ЖПС. 1999. Т.66, №6.
  3. Статистический смысл вероятности тушения возбужденного состояния, полученной методом деполяризации флуоресценции \\ ЖПС. 2005. Т.72, №4.