Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

БАБКОЎ Уладзімір Андрэевіч

Уладзімір Андрэевіч Бабкоў (н. 22.02.1939, ст. Салтанаўка, Жлобінскага р-на, Гомельскай вобл.), гісторык, палітолаг. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1989), доктар гістарычных навук (1978), прафесар (1983). Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь (1999).

Асноўныя працы па праблемах гісторыі, партыйнага будаўніцтва КПСС і КПБ, паліталогіі і рэгіянальнай палітыкі. Даследчык у галіне гісторыі і паліталогіі, у прыватнасці, праблем жыццядзейнасці КПСС і яе складовай часткі КПБ, гісторыі стварэння і функцыянавання ў сучасным беларускім грамадстве іншых палітычных партый і рухаў. Шэраг работ прысвечаны аналізу характару палітычных працэсаў у сучасным беларускім грамадстве, разгляду праблем узаемадзеяння ўлады і насельніцтва, стварэння эфектыўнай сістэмы дзяржаўнага будаўніцтва; раскрываецца змест беларускай нацыянальнай ідэі і ідэалогіі дзяржавы, даецца навуковы аналіз стану і перспектыў развіцця беларуска-расійскіх адносін.

Аўтар звыш 150 навуковых прац, у тым ліку 14 індывідуальных і калектыўных манаграфій.

Асноўныя працы:

  1. Научный подход в партийной работе. М., 1985.
  2. Возрождение духа ленинизма. М., 1989.
  3. Палiтычныя партыi i грамадска-палiтычныя рухi Беларусi. Мн., 1993.
  4. Куда идет Беларусь? : материалы междунар. конф, Минск, 26–27 мая 1994 г.: в 2 ч. Минск, 1994. (в редкол.)
  5. Технология политики. Мн., 1995.
  6. Политология. Мн., 1995.