Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

КУДЗЕЛЬСКІ Анатолій Віктаравіч

Анатоль Віктаравіч Кудзельскі (н. 16.09.1934, с. Мала-Сафіеўка, Днепрапятроўскай вобл., Украіна), вучоны ў галіне рэгіянальнай геалогіі і гідрагеалогіі. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1996), доктар геолага-мінералагічных навук (1978), прафесар (1987).

Навуковыя даследаванні ў галіне геалогіі і гідрагеалогіі. Выканаў даследаванні па высокатэмпературным літагенезу ападкавых утварэнняў нафтагазаносных басейнаў, праблеме геалагічнага кантролю размяшчэння карысных выкапняў, газаваму і цеплавому рэжымам геалагічных структур зямной кары. Распрацаваў канцэпцыю энергетычнага і матэрыяльнага балансу ападкава-пародных басейнаў у працэсах высокатэмпературнага літагенезу, якая склала тэарэтычную аснову вучэння аб геафлюідадынамікі, паходжанні і размяшчэнні радовішчаў гідрагенных карысных выкапняў, у тым ліку гаручых. Адзін з заснавальнікаў сучаснай тэорыі нафтагазаўтварэння. Выканаў фундаментальныя даследаванні газавага рэжыму і геахіміі падземных водаў і расолаў Прыпяцкага нафтагазаноснага басейна. Упершыню паставіў пытанне аб перспектывах выкарыстання расолаў ў якасці крыніцы атрымання ёду, брому, рэдкіх і рассеяных элементаў. Аўтар канцэптуальна-імавернасных мадэляў размяшчэння і пошукаў у зямной кары радовішчаў вуглевадародаў, ёдных прамысловых вод і расолаў з выкарыстаннем структурна-геалагічных, гідрагеахімічных і цеплавых крытэрыяў. Унёс уклад у распрацоўку праблем міграцыі радыенуклідаў Чарнобыльскага паходжання ў глебавым субстраце і прыродных водах забруджаных тэрыторый Беларусі, стварыў геолага-гідрагеалагічную канцэпцыю падземнага пахавання радыеактыўных адходаў.

Аўтар каля 400 навуковых прац, у т.л. 20 манаграфій.

Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь 1998 г. за працу "Адкрыццё і народнагаспадарчае выкарыстанне радовішчаў мінеральных вод у Рэспубліцы Беларусь (навуковыя даследаванні, пошукава-разведачныя работы, медыка-бальнеялагічнае і пітное асваенне)". Прэмія Сібірскага аддзялення РАН і НАН Беларусі ім. акадэміка В.А. Капцюга 2004 г.

Асноўныя працы:

  1. Образование и миграция нефти (термобарические аспекты). Мн.:Высшая школа, 1974 (совм. с К.И.Лукашевым).
  2. Гидрогеология и рассолы Припятского нефтегазоносного бассейна. Мн.: Наука и техника, 1985 (совм. с В.М.Шимановичем, А.А.Махначом).
  3. Минеральные воды Беларуси. Мн., 1994 (совм. с М.Г.Ясовеевым).
  4. Геофлюидодинамика и нефтегазообразование. Мн., 1997 (совм. с Р.Г.Гарецким, Р.Е.Айзбергом).
  5. Подземные воды Беларуси. Мн.: Ин-т геолог.наук НАН Беларуси, 1998 (совм. с В.И.Пашкевичем, М.Г.Ясовеевым).
  6. Современные проблемы гидрогеологии и геоэкологии: избр. тр. Мн.: Технопринт, 2005.