Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

КУЛАК Анатоль Іосіфавіч

Кулак Анатоль Іосіфавіч (н. 05.09.1954, г. Мінск) – хімік. Член-карэспандэнт (2014), доктар хімічных навук (1990), прафесар (2004).

Работы ў галіне электрахіміі і фотакаталіза. Прапанаваў навуковы напрамак – фотаэлектрахімія паўправадніковых гетэраструктур і паўправаднікоў з выяўленай энергетычнай і структурнай неаднароднасцю. У выніку даследавання працэсаў пераносу зарадаў у паўправадніковых гетэраструктурах абгрунтаваў электронную тэорыю фотакаталіза і электракаталіза, якая базуецца на эфектах дынамічнага расшчаплення ўзроўню Фермі ў энергетычна неаднародных сістэмах пры наяўнасці латэральнага электроннага абмену паміж кампанентамі з розным узроўнем структурнай арганізацыі. Прапанаваў новы клас электра - і фотакаталізатараў, перспектыўных для прымянення ў фотакаталітычных сістэмах глыбокай ачысткі вады і газавых асяроддзяў, электрахімічных сэнсарах, метала-гідрыдных акумулятарах і фотаэлектрахімічных пераўтваральніках. Распрацаваў нанаструктурныя кампазіцыйныя матэрыялы з высокай аптычнай селектыўнасцю і эфектыўнасцю пераўтварэння энергіі ў сонечных калектарах і фотавольтаічных сістэмах. Распрацаваў тэхналогію атрымання нанаструктурных субстанцый кальцый-фосфар-прэпаратаў, якія змяшчаюць, новыя метады атрымання нанаструктурных фасфатных і аксідна-гідраксідных біянеарганічных матэрыялаў. Распрацаваў новыя сродкі хімічнай аховы каштоўных і дакументных папер.

Аўтар 320 навуковых прац, у тым ліку 4 манаграфій і 42 вынаходстваў.

Узнагароджаны медалём РАН памяці акадэміка М.М. Эмануэля за дасягненні ў галіне хімічнай фізікі (2013 год).

Асноўныя працы:

  1. Электрохимия полупроводниковых гетероструктур. Мн.: «Университетское», 1986.
  2. Metal nanoparticles on semiconductor surfaces: electrochemistry and photocatalysis. Chemical Physics of Nanostructured Semiconductors, Brill Acad. Publ., The Netherlands, 2003.
  3. Химия твердого тела. Изд-во БГУ, Минск, 2011 (в соавт.)
  4. Heterogeneous photocatalysis in titania-containing liquid foam // Photochem. Photobiol. Sci., 2004, v.3, № 2 (в соавт.)
  5. Photodestruction of dichloroacetic acid catalyzed by nanosized TiO2 particles // Appl. Catal., B 2002, V. 36 (в соавт.)
  6. Electrodeposition of nanostructured diamond-like films by oxidation of lithium acetylide // Electrochem. Commun. 2003, V. 5, № 4 (в соавт.)