Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

РАХМАНАЎ Сяргей Кімавіч

Сяргей Кімавіч Рахманаў(н. 06.02.1952, г. Краснадар, Расійская Федэрацыя), вучоны ў галіне фізічнай хіміі. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2009), доктар хімічных навук (1997), прафесар (2005). Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь (2001). Ганаровы прафесар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы(2009).

Навуковыя працы ў галіне фізікахіміі ультрадысперсных сістэм, нанахіміі, фотахіміі неарганічных сістэм. Пад яго кіраўніцтвам створана новы навуковы напрамак, у рамках якога распрацаваны і ўкаранёны ў вытворчасць комплекс тэхналогій хіміка-фатаграфічнай апрацоўкі галагенсрэбных матэрыялаў, распрацаваны і ўкаранёны ў вытворчасць тэхналогіі перапрацоўкі прамысловых адходаў, якія змяшчаюць каштоўныя металы.

Аўтар больш за 220 навуковых прац, 37 вынаходстваў.

Асноўныя працы:

  1. Исследование фотографического процесса с физическим проявлением на пленочных системах, включающих галогенид тяжелого металла: автореф. дис. канд. хим. наук: 02.00.04 / Белорус. гос. ун-т. Минск, 1978.
  2. Малые частицы металлов в фотографических процессах с химическим усилением на пленках иодида свинца // Химические проблемы создания новых материалов и технологий. Мн., 1998.
  3. Формирование структур на основе нанодисперсных материалов в результате гетерогенных окислительно-восстановительных химических реакций (в соавт.) // Химические проблемы создания новых материалов и технологий. Мн., 2003.
  4. Свойства и функции малых частиц металлов в фотографических процессах с химическим усилением на иодиде свинца и галогенидах серебра : автореф. дис. д-ра хим. наук: 02.00.04 / ИОиОХ АН Респ. Беларусь.
  5. Введение в нанохимию: пособие для студентов хим. фак. Минск: БГУ, 2009. (совм. с О.В. Сергеевой).
  6. Химия: введение в специальность: пособие для студентов вузов / под ред. Ф. Н. Капуцкого. Минск: БГУ, 2011 (совм. со Д.В. Свиридовым).