Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ШАРШУНОЎ Вячаслаў Аляксеевіч

Вячаслаў Аляксеевіч Шаршуноў (н. 04.05.1949, в. Круглаўка, Руднянскага р-на, Смаленскай вобл., Расія), вучоны ў галіне механізацыі сельскай гаспадаркі. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2003), член-карэспандэнт Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь (1992-2002), доктар тэхнічных навук( 1990), прафесар (1991). Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь (1998).

Асноўныя даследаванні ў галіне сельскагаспадарчага машынабудавання. Распрацаваў навуковыя асновы ўкаранення ў сельскагаспадарчую вытворчасць шэрагу новых энерга- і рэсурсазберагальных безадходных тэхналогій і камплектаў машын для ўборкі, перапрацоўкі і выкарыстання ўраджаю сельскагаспадарчых культур на насенне і корм жывёлам, а таксама ў кормавытворчасці і жывёлагадоўлі. Аўтар работ па гісторыі беларускай навукі і адукацыі, узнікнення і ўдасканалення сістэмы атэстацыі навуковых і навукова-педагагічных кадраў на вучоныя ступені магістра, кандыдата і доктара навук, а таксама на вучоныя званні дацэнта і прафесара ў дарэвалюцыйнай Расіі, СССР і Рэспубліцы Беларусь.

Аўтар больш за 400 навуковых і навукова-метадычных работ, у тым ліку 32 манаграфій, вучэбных дапаможнікаў, кніг і брашур і 69 патэнтаў і аўтарскіх пасведчанняў на вынаходствы.

Лаўрэат спецыяльнай прэміі Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта "Дасягненне" ў намінацыі "Адукацыя" за 2006 г.

Узнагароджаны Ордэнам Пашаны (2008).

Асноўныя працы:

  1. Механизация обработки и внесение органических удобрений. Мн.: Ураджай, 1993 (совм. с С.И.Назаровым).
  2. Механизация уборки и послеуборочной обработки семян кормовых культур и трав. Мн.: Ураджай, 1997 (с им же).
  3. Механизация приготовления комбикормов. Мн.: Экоперспектива, 2003 (в соавт.).
  4. Корма и биологически активные вещества. Мн.: Белорусская наука, 2005 (в соавт.).
  5. Образование и наука дореволюционной Беларуси. Мн.:Технопринт, 2005.
  6. Машины и оборудование для производства комбикормов. Мн.: Экоперспектива, 2005 (в соавт.).
  7. Как подготовить и защитить диссертацию. Мн.: Мисанта, 2006.
  8. Машины и аппараты пищевых производств. В 3 кн. Кн. 1-2. Мн.: БГАТУ, 2007-2008.