Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ШЭЙКА Руслан Іванавіч

Руслан Іванавіч Шэйка (н. 10.06.1973, в. Савейкі, Ляхавіцкага раёна, Брэсцкай вобл.) – вучоны ў галіне жывёлагадоўлі. Член-карэспандэнт (2017), доктар сельскагаспадарчых навук (2011), дацэнт (2003).

Навуковыя даследаванні ў галіне павышэння эфектыўнасці вытворчасці канкурэнтаздольнай прадукцыі жывёлагадоўлі. Актыўна ўдзельнічаў у стварэнні беларускай мясной пароды свіней. З'яўляецца аўтарам і адказным выканаўцам створаных новых завадскіх тыпаў: «Задняпроўскі» і «Бярэзінскі» ў беларускай мясной пародзе, «Палескі» – у пароды ландрас, унутрыпароднага тыпу «Беларускі» – у пародзе дюрок. Распрацаваў асноватворныя тэарэтычныя і метадалагічныя прыёмы і метады павышэння племянных і прадуктыўных якасцяў свіней матчыных і бацькавых парод; тэхналогію атрымання паміжпародных і пародна-лінейных гібрыдаў свіней з высокім гарантаваным эфектам гетэрозісу па адкормачным і мясных якасцях.

Аўтар больш за 250 навуковых прац, у тым ліку 5 манаграфій, 1 падручніка, 6 метадычных рэкамендацый, 10 патэнтаў і 1 аўтарскага пасведчання.

Асноўныя працы:

  1. Селекционно-генетические основы выведения белорусской мясной породы свиней. Минск, 2001 (в соавт.).
  2. Интенсификация производства свинины на промышленной основе. Минск, 2004.
  3. Повышение продуктивных качеств свиней на основе принципов и методов племенной работы селекционно-гибридного центра. Жодино, 2005 (в соавт.).
  4. Приемы и методы в селекции свиней, обеспечивающие высокий эффект гетерозиса в системах гибридизации. Жодино, 2012.
  5. Свиноводство : учебник. Минск, 2013 (в соавт.).