Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

САЛАЎЁЎ Канстанцін Мікалаевіч

Канстанцін Мікалаевіч Салаўёў (н. 30.03.1933, Ленінград), вучоны ў галіне спектраскапіі і люмінесцэнцыі шмататамных малекул. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1994), доктар фізіка-матэматычных навук (1970), прафесар (1976).

Работы па вывучэнні палярызацыі люмінесцэнцыі, электронна-вагальных спектраў, электроннай структуры ўзбуджаных станаў малекул тыпу хларафіла і працэсаў пераўтварэння энергіі светлавога ўзбуджэння ў малекулярных сістэмах на іх аснове. Вызначыў сіметрыю малекул парфірынаў і металапарфірынаў. Даў агульную і дэталёвую інтэрпрэтацыю электронна-вагальных спектраў парфіну і яго аналагаў. Даследаваў нізкатэмпературныя рэакцыі фотатаўтамерызацыі парфірынаў, вывучэнне якіх паклала пачатак новаму напрамку ў малекулярнай спектраскапіі высокага разрашэнню – фотавыпальвання стабільных спектральных правалаў.

Аўтар больш за 300 навуковых прац, у т.л. 5 манаграфій, 14 вынаходстваў.

Дзяржаўная прэмія БССР 1980 г. за цыкл работ "Фатоніка біялагічна важных пігментаў і іх аналагаў". Дзяржаўная прэмія СССР 1986 г. за цыкл работ "Фотавыпальванне стабільных спектральных правалаў і селектыўная спектраскапія складаных малекул".

Узнагароджаны медалямі.

Асноўныя працы:

  1. Спектроскопия хлорофилла и родственных соединений. Минск: Наука и техника, 1968. (совм. с Г.П. Гуриновичем, А.Н. Севченко).
  2. Спектроскопия порфиринов: колебательные состояния. Минск: Наука и техника, 1985. (в соавт.).
  3. Быстрая электронная релаксация в лантаноид-порфиринах (в соавт.) // Chem. Phys. 1997. Vol. 106, №3.
  4. Квантово-химические расчеты электронной структуры и спектроскопических свойств тетрапиррольных молекулярных систем // Спектроскопия и люминесценция молекулярных систем. Минск, 2002 (в соавт.).
  5. Влияние ковалентно связанных тяжелых атомов на интеркомбинационные переходы в органических молекулах. Минск, 2003. (Препринт / Ин-т молекуляр. и атом. физики Нац. акад. наук Беларуси; №10). (совм. с Е.А. Борисевич).
  6. Внутримолекулярный эффект тяжелого атома в фотофизике органических молекул // Успехи физических наук. 2005. Т.175, №3 (совм. с Е.А. Борисевич).
  7. Влияние аннелирования бензольных колец на фотофизику и электронную структуру молекул тетраазахлоринов. Минск: ИФ НАН Беларуси, 2015. (в соавт.)
  8. Влияние тетрафенилзамещения на фотофизику молекул тетраазапорфина и тетраазахлорина // Доклады НАН Беларуси. 2016. Т. 60, № 2. С. 39–45. (в соавт.) 68