Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

АФАНАСЬЕЎ Якаў Мікітавіч

АФАНАСЬЕЎ Якаў Мікітавіч

Якаў Мікітавіч Афанасьеў (21.10.1877, г. Балашоў, Саратаўскай вобл., Расія – 20.12.1937), вучоны-глебазнаўца. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1928), доктар геолага-мінералагічных навук (1934), прафесар (1921).

Праводзіў даследаванні глеб, склаў першую глебавую карту БССР. Аўтар прац па пытаннях павышэння ўраджайнасці ў розных глебавых раёнах Беларусі, барацьбы з залішняй вільготнасцю ў глебах.

Апублікаваў больш за 30 навуковых прац, у тым ліку 4 манаграфіі.

Асноўныя працы:

  1. Зональные системы почв. Горки, 1922.
  2. Асноўныя рысы глебавага твару зямлі. Мн.: Выд-ва Беларускай Акадэміі навук, 1930.
  3. Глебавыя раёны БССР. Мінск, 1931.
  4. Почвоведение и агрохимия (Избр. труды). Мн.: Навука і тэхніка, 1977.
  5. Генезис, проблемы классификации и плодородия почв (Избр. тр.). Мн.: Изд. Ю.А.Вальковский, 1997.