Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

БАРДЫШАЎ Іван Іларыёнавіч

Іван Іларыёнавіч Бардышаў (14.07.1912, с. Рускія Норвашы, Янцікоўскага р-на, Чувашскай Рэспублікі – 30.10.2000), вучоны ў галіне лесахіміі. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1959), доктар хімічных навук (1953), прафесар (1955). Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

Навуковыя працы па распрацоўцы сучасных метадаў аналізу церпеноіды, вывучэнню іх хімічнай будовы і ператварэнняў, сінтэзу практычна важных прадуктаў. Распрацаваў тэхналогію сінтэзу медпрэпаратаў-камфары, элікамфары, фенхона і іх вытворных, метад асвятлення каніфолі, спосабы атрымання гідрыраваннай, полімерызаванай і дыспрыпарцыйнай каніфолі, каніфолі з высокімі дыэлектрычнымі ўласцівасцямі і іншыя. Устанавіў колькасны склад сумесяў тэрпенаў, іх кіслародзмяшчальных вытворных і смаляных кіслот, выдзеленых з дрэў іглічных парод.

Аўтар больш за 500 навуковых прац, у т.л. 6 манаграфій, больш за 50 вынаходстваў.

Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга (1962), Айчыннай вайны II ступені (1985), медалямі.

Асноўныя працы:

  1. Развитие отечественной лесохимической промышленности. Мн., 1958.
  2. Синтетические продукты из канифоли и скипидара. Мн.: Наука и техника, 1964 (в соавт.).
  3. Изучение химического состава сосновой живицы и полученных из нее канифоли и скипидара // Новое в лесохимии. М.: Лесн. пром-сть, 1973.