Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ЯЎМЕНАЎ Леанід Фёдаравіч

Леанід Фёдаравіч Яўменаў (22.07.1932 – 06.11.2019), філосаф. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1991). Доктар філасофскіх навук (1977), прафесар (1979).

Навуковыя інтарэсы ў галіне сучаснай заходнееўрапейскай філасофіі, філасофіі палітыкі, праблем дыялектыкі, правоў чалавека. Яго працы "Дыялектыка і рэвалюцыя" (1964), "Філасофія антымарксизму і дыялектыка" (1981), "Международноая ідэалогія правоў чалавека: праблемы - рашэнні" (2000) і інш. маюць важнае метадалагічнае значэнне для аналізу сучаснай немарксісцкай філасофіі, ідэалогіі і для пазітыўнай распрацоўкі актуальных тэарэтычных праблем.

Аўтар больш за 200 навуковых і навукова-публіцыстычных работ, у т.л. 8 манаграфій.

Асноўныя працы:

  1. Диалектика и революция. Мн.: Наука и техника, 1969.
  2. Философия антимарксизма и диалектика. Мн.: Вышэйшая школа, 1981.
  3. Антигуманистические тенденции современного буржуазного искусства. Мн.: Наука и техника, 1983.
  4. Актуальные проблемы контрпропаганды. Мн.: Вышэйшая школа, 1985.
  5. Тотальный кризис и права человека. Мн.: Беларускі кнiгазбор, 1996.
  6. Международная идеология прав человека: проблемы - решения. Опыт философского исследования. Мн.: Бел. издат-во "Хата", 2000.