Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

КУЗНЯЦОЎ Уладзілен Аляксандравіч

Уладзілен Аляксандравіч Кузняцоў (20.02.1931, г. Пскоў, Расія – 31.01.2008), вучоны ў галіне геалагічных навук. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1989), доктар геолага-мінералагічных навук (1973).

Навуковыя працы ў галіне геалогіі і геахіміі кайназоя. Выканаў даследаванні, звязаныя з праблемамі алювіяльных літагэнеза, геахімічнай карэляцыі, пошукам карысных выкапняў, геахіміі ландшафтаў. Раскрыў заканамернасці складу і ўмовы адукацыі сучасных і старажытных рачных адкладаў зямной кары Беларусі і іх металаноснасць. Распрацаваў спосаб пошуку карэнных руд па пахаваных алювіяльных арэолам рассейвання. Рэканструяваў абстаноўкі пародаутварэння ў неогене і антрапагене, абгрунтаваў канцэпцыі дыферэнцыяцыі рэчывы пры ападкавым літагэнезе і геахімічнай карэляцыі. Раскрыў навуковыя і практычныя аспекты вывучэння рачных далін. Вынікі даследаванняў і навуковыя рэкамендацыі садзейнічалі пошукаў і прагнозах карысных выкапняў, геалагічнай здымцы, рашэнні задач сельскай гаспадаркі, аховы здароўя, аховы навакольнага асяроддзя Беларусі. Працы па ацэнцы ўзаемасувязі ландшафтна-геахімічных умоў і узроўняў онказахворванняў з'явіліся асновай для развіцця медыцынскай геахіміі ў Беларусі. Даследаваў геахімічныя наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, характар першаснага радыёактыўнага забруджвання тэрыторыі Беларусі, другасных працэсаў міграцыі і акумуляцыі радыёізатопаў, дынамікі іх формаў знаходжання.

Аўтар больш за 400 навуковых прац, у тым ліку 22 манаграфій.

Узнагароджаны ордэнам Дружбы народаў (1986), медалямі.

Асноўныя працы:

  1. Геохимия аллювиального литогенеза. Мн., 1973.
  2. Геохимические поиски полезных ископаемых в речных долинах. Мн., 1976.
  3. Аллювиальные отложения Белоруссии. Мн., 1979.
  4. Геохимия речных долин. Мн., 1986.
  5. Радиогеохимия речных долин. Мн., 1996.
  6. Техногенные радиоактивные изотопы в ландшафтах Беларуси. Мн., 2000.