Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

МАЙХРОВІЧ Альфрэд Сцяпанавіч

Альфрэд Сцяпанавіч Майхровіч (02.06.1937, Мінск – 11.03.2004), вучоны ў галіне гісторыка-філасофскай навукі. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1996), доктар філасофскіх навук (1984), прафесар (1994).

  • — Скончыў Белдзяржуніверсітэт (1959).
  • — З 1969 г. старшы навуковы супрацоўнік, з 1980 г. загадчык аддзела, з 1994 г. дырэктар Інстытута філасофіі і права Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  • — З 1999 г. дырэктар Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Асноўныя працы ў галіне гісторыі філасофіі, сацыяльнай філасофіі, эстэтыкі, этыкі. Даследаваў прыроду, заканамернасці і тэндэнцыі развіцця філасофскай думкі і культуры Беларусі; асаблівасці пачатковага перыяду яе фарміравання; Маральна-гуманістычны змест беларускага сярэднявяковага пісьменства; грамадска-палітычнае і гістарычнае свядомасць беларусаў XIV-XVI стст. (беларуска-літоўскія летапісы); светапогляд прадстаўнікоў ліберальна-дэмакратычнага і рэвалюцыйна-дэмакратычнага вызвольнага руху другой паловы XIX-пач. ХХ ст.; працэс зацвярджэння ў Беларусі ў 1920-я гады матэрыялістычнай філасофіі; катэгарыяльна-паняційнае ўтрыманне светапогляду і эстэтыкі Янкі Купалы і Якуба Коласа; працэс станаўлення ў Беларусі маральнай свядомасці і фарміравання этычнай думкі ў даакцябрскі перыяд; заканамернасці гістарычнага развіцця эстэтычнай свядомасці, тыпалогію яго формаў; метадалагічныя пытанні гісторыі філасофіі, грамадскай думкі і эстэтыкі Беларусі; праблемы сучаснага грамадска-палітычнага і сацыяльна-культурнага развіцця, фарміравання новых духоўна-ідэалагічных уяўленняў.

Аўтар больш за 90 навуковых прац, у т.л. 6 манаграфій.

Дзяржаўная прэмія БССР 1984 г. за цыкл работ па гісторыі філасофіі і грамадскай думкі Беларусі даакцябрскага перыяду. Прэмія Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 1993 г. за манаграфію "Пошук сапраўднага быцця і чалавека: з гісторыі філасофіі і культуры Беларусі".

Асноўныя працы:

  1. Об эстетическом освоении действительности. Мн.: Наука и техника, 1973.
  2. Белорусские революционные демократы: важнейшие аспекты мировоззрения. Мн.: Наука и техника, 1977.
  3. Янка Купала и Якуб Колас: вопросы мировоззрения. Мн.: Наука и техника, 1982.
  4. Поиск истинного бытия и человека: из истории философии и культуры Беларуси. Мн.: Навука і тэхніка, 1992.
  5. Якi ён, шлях Беларусi да дэмакратычнай дзяржавы. Мн.: Права і эканоміка, 1996.
  6. Становление нравственного сознания: из истории духовной культуры Беларуси. Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997.
  7. Идеология: сущность, назначение, возможности. 3 изд. Мн.: Право и экономика, 2004.