Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ШАБАЙЛАЎ Віктар Іванавіч

Віктар Іванавіч Шабайлаў (н. д. Мікалаеўка, Шклоўскага р-на, Магілёўскай вобл., 05.02.1931 – 03.04.2018), вучоны ў галіне дзяржаўнага права. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1986), доктар юрыдычных навук (1980), прафесар (1992). Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь (1994).

Галоўнымі напрамкамі навуковай дзейнасці з'яўляюцца: даследаванні арганізацыйна-прававых пытанняў сацыяльна-культурнага будаўніцтва, праблем дзяржаўнага будаўніцтва Рэспублікі Беларусь, у тым ліку яе суверэнітэту, станаўлення, развіцця і функцыянавання як прававой сацыяльнай дзяржавы, фарміравання грамадзянскай супольнасці Беларусі, мясцовага кіравання і самакіравання, павышэння эфектыўнасці дзейнасці дзяржаўнага апарату кіравання. Удзельнічаў у распрацоўцы шэрагу законапраектаў, у тым ліку законаў аб культуры, ахове здароўя, сродках масавай інфармацыі, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г., а таксама Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (са зменамі і дапаўненнямі), прынятай на рэспубліканскім рэферэндуме ў 1996 г.

Аўтар 180 навуковых прац, у тым ліку 12 манаграфій.

Узнагароджаны медалямі.

Асноўныя працы:

  1. Правовое регулирование социально-культурной деятельности. Мн., 1981.
  2. Советское административное право. Управление социально-культурным строительством. М., 1980 (в соавт.).
  3. Белорусская ССР: статус, достижения, развитие. Мн., 1996 (в соавт.).
  4. Суверенитет и гарантии его реализации // Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики Беларусь в современных условиях. Мн., 2000.
  5. Рыночная экономика: к парадигме государственного регулирования и управления в Республике Беларусь // Общество в условиях трансформации социально-экономической системы: проблемы экономики и права. Ч.2. М., 2001.
  6. Местное самоуправление в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития // Журн. рос. права. 2002. №11.