Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ВАЛЬФСОН Сямён Якаўлевіч

ВАЛЬФСОН Сямён Якаўлевіч

Сямён Якаўлевіч Вальфсон (08.06.1894, г. Бабруйск – 1941), філосаф. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1928), прафесар (1921).

Даследаваў праблемы дыялектычнага і гістарычнага матэрыялізму, гісторыі філасофіі, сацыялогіі, навукі і культуры. Аўтар першага ў СССР ўніверсітэцкага падручніка "Дыялектычны матэрыялізм" (ч. 1-2. Мн., 1922). Шэраг работ прысвечаны стану рэлігійнага жыцця ў Беларусі, праблемам сям'і і шлюбу, крытыцы ідэалогіі фашызму і расавых тэорый.

Апублікаваў больш за 30 навуковых прац, у тым ліку 9 манаграфій.

Узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга (1931).

Асноўныя працы:

  1. Плеханов. 2 изд. Мн.: Гос. изд. Белоруссии, 1924.
  2. Диалектический материализм. Ч.1-3. 7 изд. Мн.: Белорусск. гос. ун-т, 1929.
  3. Сучасная рэлiгiйнасць: (Паводле матэрыялаў даследвання ў БССР). Мн.: Выд-не БАН, 1930.
  4. Супраць расавых тэорый. Мн.: Выд-ва Беларус. акад. навук, 1935.
  5. Сям'я i шлюб у iх гiстарычным развiццi. Мн.: Выд-ва Акад. навук БССР, 1937.