Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

ЗАМОЦІН Іван Іванавіч

ЗАМОЦІН Іван Іванавіч

Іван Іванавіч Замоцін (01.11.1873, в. Крыуліна, Бежацкага р-на, Цвярской вобл., Расія – 25.05.1942), літаратуразнаўца. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1928), член-карэспандэнт АН СССР (1929). Доктар філалагічных навук (1934).

Аўтар прац па гісторыі рускай літаратуры XIX – пачатку XX ст. найбольш значныя працы прысвечаны рускаму рамантызму 1820 – 30-х гадоў ва ўзаемасувязі з заходнееўрапейскай літаратурай, станаўленню рэалістычнага метаду ў рускай літаратуры 1840 – 60-х гадоў (творчасць В. Бялінскага, М. Чарнышэўскага, І. Тургенева, Ф. Дастаеўскага, Л. Талстога). Даследаваў гісторыю і тэорыю беларускай літаратуры, творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Т. Гартнага. Займаўся пытаннямі методыкі выкладання літаратуры.

Аўтар больш за 70 навуковых прац, у т.л. 5 манаграфій.

Асноўныя працы:

  1. Сороковые и шестидесятые годы. Очерки по истории русской литературы XIX столетия. Варшава, 1911.
  2. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе. Т.1-2. 2 изд. СПб.; М., 1911-1913.
  3. Мастацкая лiтаратура ў школьным выкладаннi: Метадычныя нарысы. Вып. 1-2. Мн.: Белдзяржвыд, 1927-1928.
  4. А.С. Пушкiн: Нарыс жыцця i творчасцi. Мн.: Выд-ва АН БССР, 1937.
  5. Творы: Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мн.: Мастацкая лiтаратура, 1991.